Projekt Mariánská triáda vrcholí

01. 04. 2022 | cestovní ruch

Mariánská triáda, to je název projektu, který v regionu uvedla senátorka Jaromíra Vítková v roce 2020 a není zaměřen jen pro věřící. Mariánská triáda zahrnuje poutní místa Vranov, Křtiny a Sloup, největší poutní kostely na Blanensku. Postupně vznikaly tři propagační materiály. V roce 2020 se materiál soustředil na kostel Narození Panny Marie ve Vranově, v roce 2021 na chrám Jména Panny Marie ve Křtinách. Letos triádu završí kostel ve Sloupě.

„Cestovní ruch je oblast, ve které se pohybuji již řadu let, mám i povědomí o takzvané náboženské turistice. Poutní místa lákají věřící i nevěřící, jedná se totiž o významné kulturní památky, které vypovídají o historii a kultuře našich předků. Projekt Mariánská triáda jsem plánovala již před lety, ale už jsem ho nechtěla odkládat. Díky zkušenostem a spolupráci s farnostmi jsem projekt mohla spustit. Letáky budou zdarma k mání ve Sloupě a některých informačních střediscích,“ zakončila Vítková.

O vybudování poutního kostela Panny Marii Bolestné se zasloužila hraběnka Karolina z Roggendorfu. Její manžel, Karel Ludvík z Roggendorfu v roce 1728 nechal z kláštera minoritů v Brně přivézt do Sloupu sochu Panny Marie Bolestné, která mu byla na jeho žádost věnována při opravě kláštera. Byla uložena ve sloupském mlýně. Mlynářova dcera Rosálie trpěla těžkou padoucnicí. Často se u sochy Panny Marie modlila a v průběhu času veškeré příznaky nemoci ustoupily. Po rozšíření zprávy o zázračném uzdravení začaly proudit do Sloupu zástupy lidí, kteří chtěli uctít milostnou sochu. Hrabě Karel požádal biskupskou konsistoř v Olomouci o povolení ke stavbě kaple. První mše svatá v ní byla sloužena 18. července 1730. Dá se říci, že tímto dnem se stala obec Sloup poutním místem.

 „Od nejstarších dob se věřící v modlitbách utíkají pod ochranu Panny Marie ve všech nebezpečích a potřebách. Tak tomu je i v kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu, na který se zaměřuje třetí díl Mariánské triády. Hlavním poutním svátkem je pátek před Květnou nedělí, tzv. Květný pátek, kdy se v kostele slaví za přítomnosti stovek poutníků sedm mší svatých. Druhou hlavní poutí je třetí neděle v září – Podzimní pouť,“ uvádí senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie