Předškolním vzděláváním tvoříme svoji budoucnost

28. 01. 2021 | školství

V současné době se v Poslanecké sněmovně projednává novela zákona o dětských skupinách. Proč? Hrozí jim zánik. Lidovci vidí v rodině, dětech a tím i předškolním vzdělávání naši budoucnost. Proto se senátorka Jaromíra Vítková tomuto tématu věnuje a prosazuje důležité pozměňovací návrhy, aby mohly dětské skupiny dál smysluplně fungovat.


„Já vnímám dětské skupiny jako důležitá zařízení, která doplňují mateřské školy. V případě nedostatečné kapacity v mateřské škole, může rodič umístit dítě do dětské skupiny. Dle statistiky ve školním roce 2018/2019 nebylo přijato do mateřské školy minimálně 12 800 dětí. Vzdělávání dětí v předškolním věku je velmi důležité. Bohužel, je v gesci dvou ministerstev, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Na půdě Senátu proběhla minulý rok diskuze v rámci kulatého stolu zaměřeného na předškolní vzdělávání a vyplynulo, že je třeba zřídit Stálou mezirezortní skupinu pro předškolní vzdělávání, kde by kromě MŠMT a MPSV byl také zástupce z Ministerstva financí. Školský výbor v Senátu dokonce přijal usnesení, ale Stálá mezirezortní skupina nebyla ještě svolána. V novele zákona o dětských skupinách se objevila řada ustanovení, která v praxi přinášejí problém. Pokud se v Poslanecké sněmovně nepodaří důležité pozměňovací návrhy přijmout, jsem připravena zareagovat v rámci následného projednávání v Senátu,“ sdělila senátorka Vítková.
Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové