Podporujeme venkov, podporujeme místní akční skupiny

11. 06. 2021 | venkov

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova předložila na plénu Senátu návrh usnesení k financování místních akčních skupin (tzv. MAS) v novém programovacím období. Podle předsedy komise Jiřího Voseckého, senátorky Jaromíry Vítkové a Jaroslava Větrovského mají MAS nejblíže ke svému regionu a žadatelům o dotace z Evropské unie, díky čemuž dokáží dobře zacílit dotace tam, kde jsou nejvíce potřebné.

Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

„Ve Stálé komisi Senátu jsme projednali problematiku nového programovacího období a nastavení finanční podpory, která půjde právě přes místní akční skupiny. Chceme, aby byl příspěvek v území MAS minimálně 5 000 Kč na obyvatele. Český venkov i díky místním akčním skupinám rozkvétá. MAS představují doplňující segment ve struktuře ministerstev a evropských fondů v rámci rozdělování dotací z Evropské unie. MAS jsou nejblíže žadatelům a mají přehled o svém regionu, co kdo potřebuje a dokáží lépe nacílit dotace tam, kde je to nejvíce potřeba,“ sdělila Vítková.

V roce 2002 vznikají na území České republiky první MAS a od roku 2004 významnými aktéry podporujícími rozvoj našich venkovských oblastí. Nyní působí v České republice 180 MAS, rozkládají se na 92,7 % území a jsou sdruženy do Národní sítě místních akčních skupin, jejich struktura obsahuje i krajské sítě MAS.

„S MASkami na svém území jsem vždy spolupracovala a jsem neustále v kontaktu. Proto dobře vím, že finanční prostředky, které rozdělují, jdou na potřebné projekty do regionu. Drobní podnikatelé si mohou pořídit techniku, obce si revitalizují zeleň, vybuduje se komunitní centrum, ve škole se vytvoří odborná učebna, podpoří se dětská skupina a mnoho dalšího se realizuje právě přes MASky. Jsem moc vděčná, že podporu místním akčním skupinám vyjádřilo i celé plénum Senátu na své schůzi ve čtvrtek 10. června,“ zakončila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie