Obce získají přístup do centrální evidence psů

10. 08. 2022 | veterinární zákon

Senát schválil novelu veterinárního zákona, která zavádí registraci psů v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů.

„Od roku 2020 je ze zákona povinné čipování psů. Druhým krokem je právě centrální evidence. Nyní existují jen dílčí databáze a to komplikuje hledání majitele zatoulaného psa. Centrální systém sjednotí, aby se dalo dohledávat očipovaného psa v celé republice. Ještě se bude muset dořešit problém se čtečkami, které neumí odhalit každý čip,“ uvádí senátorka Vítková.

Přístup do evidence mají mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé. Novela řeší také podrobnosti povinného čipování psů a zavádí podle požadavku EU pravidla pro mezinárodní přepravu zvířat. 

„Samosprávy měst a obcí kvitují tento důležitý krok zpřístupnění centrální evidence. Obce zajišťují útulky, odchyt psů, mají s tím spojené nemalé náklady. Každá samospráva, která bude moci nahlédnout do evidence, bude ve výhodě. Urychlí se proces vrácení nalezeného zvířete majiteli a obcím se sníží náklady na péči,“ sděluje senátorka Vítková, která v rámci Stálé komise Senátu navrhla doprovodné usnesení.

„Komise žádá Komoru veterinárních lékařů a Ministerstvo vnitra o urychlené řešení problémů s novým informačním systémem tak, aby mohl být spuštěn co nejdříve. Je třeba také zajistit dostatečné personální zajištění s ohledem na nové kompetence plynoucí z novely zákona. Komise dále žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo vnitra o zřízení speciální pracovní skupiny k problematice zajišťování povinností obcí při péči o bezprizorní zvířata. Ta by mohla řešit další problémy v této oblasti, které trápí samosprávy bez patřičných kompetencí,“ zakončila Vítková.

„Myšlenka centrální evidence psů byla projednávána v Poslanecké sněmovně v roce 2005 a tehdy, bohužel, neprošla. Věděla jsem, že je to prospěšné, proto jsem velmi ráda, že se dnes tato aktivita v Senátu podařila prosadit s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví lidí,“ doplnila europoslankyně Michaela Šojdrová.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové