Snaha zapojit co největší počet ukrajinských dětí do mateřských a základních škol

17. 03. 2022 | školství

Senát projednal návrh Ministerstva školství v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině a přílivem většího počtu lidí z Ukrajiny do České republiky. V některých městech se již děti zařazují do vzdělávacího procesu a je třeba ošetřit některé postupy a procesy i v příslušných zákonech.

„Uvedený zákon se týká všech stupňů vzdělávání od předškolního vzdělávání až po vysoké školství. Více jak 50 % příchozích lidí z Ukrajiny jsou děti a cílem je, abychom co největší počet dětí zapojili do mateřských a základních škol. Projednávaný zákon bude oporou pro ředitele. U mateřských škol se budeme setkávat s nedostatečnou kapacitou. V zákoně je ošetřen postup, kdy se v případě nedostatečné kapacity zřizovatel obrací na krajský úřad a pokud ani tam neuspěje, tak je věc předána na ministerstvo. Důležité je, že kapacita bude moci být navýšena i bez stanoviska hygieny a stavebního úřadu pro urychlení procesu,“ sděluje Vítková

Zákon upravuje také podmínky středních škol a to zejména přijímacích zkoušek. Vysoká škola může rozhodnout, zda uchazeč v konkrétním případě splňuje podmínky ke studiu, nebo může vypsat zvláštní přijímací řízení pro skupinu takových uchazečů. Vysoké školy mohou prostředky z jiných než účelově určených fondů využít k humanitárním účelům i bez nutnosti úpravy vnitřních předpisů.

Co se týče obsahu vzdělávání, je umožněno vzdělávat příchozí žáky mimo rámcové vzdělávací programy a organizovat výuku jiným vhodným vzdělávacím obsahem.

„Bude preferováno, aby děti mohly být v adaptačních skupinách, kde se jim bude možné věnovat a to i mimo Rámcové vzdělávací programy. To znamená, že výuka bude více zaměřena podle potřeb dítěte, žáka nebo studenta a to zejména na výuku jazyka. Ministr školství nás na Výboru informoval o postupech a také o tom, že ministerstvo bude pracovat na dalších krocích, které bude potřeba postupně zajišťovat,“ zakončila Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové