Situace v amatérském sportu je neúnosná

16. 12. 2020 | sport

„V souvislosti s tíživou epidemiologickou situací je ohrožena oblast sportu.  Sportovci, provozovatelé sportovišť i široká veřejnost se obrací na senátory s žádostí o pomoc. Proto Podvýbor pro sport v Senátu, kde jsem členkou, tuto situaci projednal a přijal usnesení, kde požaduje zpracování pravidel pro amatérské sportování,“ sděluje senátorka Jaromíra Vítková.

Podvýbor konstatuje, že aktuální situace v kontextu přijatých opatření v amatérském sportu a sportu mládeže je neudržitelná a vede k devastaci pohybových návyků a kondice, zejména u mládeže a může vést k definitivnímu odklonění dětí a mládeže od pravidelného sportování a sportu jako takového.

Podvýbor požaduje po kompetentních orgánech, zejména vládě ČR a NSA neprodleně zpracovat a schválit pravidla pro amatérské sportování, a to jak ve venkovních, tak i vnitřních sportovištích.

„Podporuji amatérský sport i sportování mládeže, jsem místopředsedkyní Jednoty Orla Boskovice a sport je mi velice blízký i osobně. Proto vnímám jako velice důležité apelovat na situaci v oblasti sportu,“ doplnila senátorka Vítková.

tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové