Setkání s veřejností k tématu Boskovické spojky

20. 03. 2018 | doprava

V pondělí 19. března se v Boskovicích uskutečnilo setkání s veřejností k tématu Boskovická spojka. Setkání svolalo město Boskovice společně se senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou. S více než padesáti občany přijeli diskutovat zástupci Jihomoravského kraje, předseda výboru pro dopravu a územní plánování Ing. Jan Nečas, vedoucí oddělení rozvoje dopravy, odboru dopravy  JMK Ing. Michal Franek, ředitel společnosti Kordis Ing. Jiří Horský, pracovníci Správy železniční dopravní cesty, za Stavební správu východ SŽDC Klára Čudrnáková, zástupci společnosti SUDOP pod vedením hlavního projektanta Ing. Petra Rotscheina. Za vedení města otázky zodpovídaly starostka města Hana Nedomová a místostarostka Dagmar Hamalová. V rámci prezentací byla představena jak stavební část připravovaného projektu, tak také předpokládané možnosti a změny dopravních spojení a vazeb v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Podrobnější informace k projektu Boskovická spojka budou od 22. března 2018 na webových stránkách města, v záložce Informace, Investiční akce a studie.         

fotografie

text: Dagmar Hamalová