9. ročník Pochodu po R43

01. 09. 2018 | R 43

Vážení a milí turisté, cykloturisté, podporovatelé výstavby D 43. 

Všechny Vás srdečně zdravím a omlouvám se, že z pracovních důvodů nemohu být s Vámi tak, jak bývám každý rok. Chci Vám aspoň touto cestou sdělit, co se událo od loňského ročníku pochodu po R 43 ohledně Petice. Asi všichni víte, že v srpnu 2016 vznikla Petice za D43 a já jsem zastupovala petiční výbor. Cílem bylo získat více jak 10 000 podpisů, aby se petice mohla řádně projednat na schůzi Senátu. Zpočátku podpisů přibývalo pomalu a navíc jsem zjistila, že podpisy zaslané elektronicky nejsou platné. S asistentkou jsme sbíraly podpisy na různých akcích, dokonce i na čerpacích stanicích v Černé Hoře a na Krhově. Zásadní obrat nastal při volbách prezidenta, kdy vyšli vstříc představitelé obcí a podpisové archy byly umístěny před volebními místnostmi. Tam došlo k zásadnímu posunu. Pod petici se podepsalo 17 043 občanů. A tak jsem mohla předat  petici 15. 2. 2018  předsedovi senátu Milanovi Štěchovi.

Následně garanční Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice svolal k Petici Veřejné slyšení v Senátu v úterý 13. března. Veřejného slyšení se zúčastnili zástupci Svazku pro D 43, samospráv, podnikatelských subjektů a za odborné instituce zástupci MD ČR, MMR ČR, ŘSD, Města Brna, Jihomoravského kraje. Vystoupili i zástupci oponentů, a to z několika neziskových organizací. Následovalo projednání ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, na závěr ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice. Všude jsem vystupovala jako předsedkyně petičního výboru a věci vysvětlovala. Také v závěru, kdy Petici projednávala schůze Senátu jsem musela odpovídat na řadu otázek a také na některé ataky vůči mně. Závěr však je velmi pozitivní.

Senát  shledal 19. července 2018 Petici za D 43 jako oprávněnou a důvodnou a stejně tak i následná usnesení , která se týkají zejména požadavku na dokončení vypracování Studie proveditelnosti stavby D 43 v úseku od Moravské Třebové po Bořitov, dále přípravu a projednání všech potřebných dokumentací a náležitostí k vydání územního rozhodnutí. Senát žádá zařadit tuto stavbu mezi prioritní dopravní stavby ČR. Senát požaduje zajistit včasnou aktualizaci Politiky územního rozvoje v souladu se ZÚR JMK a řešit vlastnictví pozemků nutných k výstavbě. Tyto požadavky mají v usneseních konkrétní termíny. 

Vážení turisté, dámy a pánové,

jsem velice ráda, že práce, která byla systematická a trvala téměř 2 roky, se zúročila a posunujeme se dál.  Nelze lidově řečeno „usnout na vavřínech“. Začínám další kolo jednání ve spolupráci  se Svazkem obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, Spolkem pro výstavbu dálnic D35 a D43, s podnikateli, starosty obcí, odpovídajícími lidmi na ministerstvech a příslušných institucích a dalšími zainteresovanými lidmi. Nyní však s mandátem, který celé aktivitě umožnil Senát Parlamentu České republiky.

Vážené dámy a pánové, věřím, že za rok Vám budu moci podat další pozitivní zprávu a informace.

 

Jaromíra Vítková, senátorka obvodu 49, Blansko

fotografie