Krajská hasičská pouť ve Křtinách

18. 05. 2018 | hasiči

Tradiční 17. hasičská pouť, která se uskutečnila v neděli 29. dubna v poutním místě Křtiny, měla statut krajské pouti a konala se tak pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. K registraci se dostavili zástupci více jak 40 hasičských sborů. Ti pak šli průvodem, který vedla historická koněspřežní stříkačka z SDH Kanice. Za ní šly mažoretky, dechová hudba, četa 14 praporečníků s hasičskými zástavami, pěší zástupci sborů s tabulemi s názvy sborů, za nimi historická technika a na čtyři desítky hasičských vozidel.

V průběhu průvodu komentátor stručně seznámil s historií jednotlivých zúčastněných hasičských sborů. Za vyzvánění zvonů vešli hasiči v procesí do chrámu Jména Panny Marie. V úvodu slavnostní mše přivítal otec Novotný všechny hasiče a záchranáře, od mladých hasičů přes členy JPO až po hasiče seniory. Slavnostní mše svatá byla sloužená k patronu hasičů, sv. Floriánu, za živé a zemřelé hasiče a příslušníky IZS. Kázání se neslo v duchu „hasiči jsou rodina“. Na závěr mše svaté zúčastněným poděkoval otec Jan Krbec a pozval na 18. hasičskou pouť 28. dubna 2019. Po mši se slavnostní průvod vydal před budovu úřadu městyse Křtiny. Zde pronesli své zdravice hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Ing. Jiří Pelikán, starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula a zástupce rakouského sboru ze Spillernu, partnerské obce Kanice, Alexander Mattausch. Přítomné též pozdravila paní senátorka Jaromíra Vítková. Po projevech následovalo požehnání nového praporu SDH Křtiny, který věnoval svým hasičům městys Křtiny. Následně náměstí roztančily mažoretky Hvězdičky z Rosic, zasloužený potlesk sklidil i tým přípravky MiniStars. Následovala ukázka historického hašení hořící makety místní restaurace. Přípravka mladých hasičů předvedla štafetu dvojic. Lezecké družstvo HZS Blansko provedlo ukázku zásahu za pomocí výškové techniky. Na závěr proběhla trocha prevence, co se stane, když hospodyňka zapomene na sporáku pánev s olejem. Mezery mezi jednotlivými ukázkami vyplňovala Sivická kapela. Před poutním kostelem byla vystavena historická technika. Před budovou úřadu byl stánek s Hasíkem pro děti a na náměstí před kostelem stánek spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku. Ve spolkovém domě byla ke zhlédnutí výstava hasičských uniforem. Při příležitosti této hasičské pouti byla vydána pohlednice s razítkem se symbolem patrona hasičů a s textem „Hasičská pouť Křtiny – jeden za všechny a všichni za jednoho“, které bylo vyrobeno podle původního razítka SDH Křtiny.

Ing. Kalivoda a Mgr. Dvořáček

 

fotografie

18. 5. 2018 Hasičské noviny Strana 6 Z činnosti sborů