Setkání u památníku obětem totalitních režimů s průvodem

18. 11. 2019 | 17. listopad

Vzpomínkové setkání u památníku obětem totalitních režimů 17. listopadu zorganozovali letos již 6. rokem senátorka Jaromíra Vítková, Junák – český skaut středisko Boskovice a Orel jednota Boskovice. Akce je zahrnuta do celorepublikové aktivity Festival svobody. Lidé se v podvečer sešli u památníku, aby si připomněli výročí sametové revoluce a výročí protestu studentů proti nacistické okupaci Československa. Skaut Boris Láník provázel přítomné důstojným programem. Nejprve vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, která ve svém proslovu citovala slova Tomáše kardinála Špidlíka ve spojitosti s 30. výročím svobody. Dále vystoupil Ladislav Oujeský se vzpomínkou na politické vězně, kteří žili či se narodili v Boskovicích. Zazněla česká hymna, kterou si společně zazpívali všichni přítomní. V kulturním programu zazněly písně od Michala Knödla a Ivany Voříškové. K památníku symbolicky položili květiny senátorka Jaromíra Vítková, členové Orla jednoty Boskovice a Junáka střediska Boskovice a lidé postupně pokládali svíčky za všechny oběti totalitních režimů. Letos k 30. výročí svobody byl zorganizován průvod všech od památníku přes náměstí TGM a ulici 17. listopadu k pietnímu místu, kde byly vysazeny památné lípy k 100. výročí založení Orla jednoty Boskovice a ke svatořečení Sv. Anežky České. Akce byla ukončena proslovem duchovního, kaplanem Miroslavem Parajkou.

„V každém z nás byla cítit sounáležitost a hrdost na to, že žijeme ve svobodné době. Svobodu si musíme hýčkat a chránit, aby stále přetrvávala.  Proto je velice důležité si v těchto momentech společně připomínat historické okamžiky našeho státu,“ uvedla senátorka Vítková.

 

fotografie

fotografie