Podařilo se vyjednat náhradní přímé spojení Jevíčka a Velkých Opatovic s Brnem

18. 01. 2022 | doprava

„V pondělí 17. 1. 2022 proběhlo jednání o dopravní obslužnosti regionu Boskovicka a Velkých Opatovic, které svolali představitelé Jihomoravského kraje.  Dne 3. 11. 2021 byl ukončen spoj Moravská Třebová – Brno, který byl pro cestující z Opatovicka a Boskovicka jediným přímým spojem bez přesedání do krajského města. Spoj byl hojně využíván studenty, pracujícími v Brně a také seniory,“ uvádí senátorka Jaromíra Vítková, která v této věci vyvolala již v listopadu 2021 důležité jednání.

Soukromý dopravce provoz linky zrušil, mimo jiné, z důvodu nedostatku řidičů. Na základě apelů od občanů a zástupců samospráv senátorka Jaromíra Vítková vyvolala on-line setkání se zástupci Jihomoravského kraje, Pardubického kraje, KORDIS JMK, MD ČR, ŘSD ČR a dopravce, aby hledali řešení nepříznivé situace. A právě na návrhy této online diskuze navázal KORDIS JMK a představil návrh řešení do doby ukončení vlakové výluky.

Od 1. 3. 2022 budou moci obyvatelé obcí v dané oblasti využít 3 spojů vedených v ranní době a 3 zpátečních spojů v odpolední době. Tyto spoje vzniknou propojením 3 existujících linek a přidáním dalších odjezdů linky 234 mezi Blanskem a Boskovicemi, aby byly minimalizovány vícenáklady se zavedením těchto spojů. V Brně bude linka ukončena v Králově Poli u nádraží, kde je přestup do všech důležitých směrů v Brně.

„Řešení je v době výluky na trati zlepšením pro cestující, nebudou muset přesedat a autobus je zaveze až do Králova Pole v Brně.  Je nutné upozornit, že v Boskovicích nebude moci autobus zajíždět k nemocnici. Důležité je, že představitelé Jihomoravského kraje již nyní připravují jízdní řády pro období po ukončení výluky železniční dopravy a jednají s dopravci. Zazněl příslib dalšího společného jednání během února,“ zakončila senátorka Vítková.

„Náhradní řešení linky Velké Opatovice-Boskovice-Blansko-Brno vítáme, je však důležité připravovat návrhy na období po zrušení výluky. Samosprávy Velkoopatovicka jsou připraveny k jednání s Jihomoravským krajem i KORDIS JMK. Tato přímá komunikace mezi námi jistě přinese pozitivní výsledek,“ sdělila starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové