Hospodářská komora řešila otázku školství v regionu

29. 11. 2018 | školství

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se ve Sladovně Pivovaru Černá Hora uskutečnilo výjezdní zasedání Okresní hospodářské komory Blansko se zástupci podniků, starostů a ředitelů základních a středních škol z regionu. Řešila se tu problematika nedostatku mladých studentů, kteří opouštějí střední školy a chybí jim pracovní návyky a manuální zručnost. Dále zazněla kritika ministerstva školství, které nastavuje nevýhodnou rovnováhu mezi učebními a maturitními obory. Také zazněla kritika výběrových řízení, ve kterých rozhoduje co nejnižší cena, takže firmy mají nejnižší marže a nemůžou tak zaplatit pořádně zaměstnance. Školy by uvítaly pomoc větších firem, a to zejména poskytnutím mistrů, kteří by vypomohli se zaučováním učňů a studentů na školách a zapůjčily novější techniku pro výcvik žáků. Zástupkyně Minervy a.s. nabídla pomoc s výukou v nově budovaném Polyfunkčním centru, které se buduje na ulici Slovákové v Boskovicích. Zástupci z Kunštátu zase nabídly prostor pro školy při Hrnčířském jarmarku, kde se předvádí návštěvníkům stará řemesla. Starosta Olešnice Zdeněk Peša do školy pořídil stavebnice Merkur a děti si tak mohly zlepšit jemnou motoriku, která se v poslední době v rodinách zanedbává.

Zasedání se zúčastnila i senátorka Jaromíra Vítková, která poděkovala za pozvání a nabídla pomoc při jednání s Ministerstvem školství, které nastavilo nevýhodnou politiku pro učňovské školství. Samozřejmě, že se přítomní senátorky ptali na vývoj dálnice D43, o kterou se Jaromíra Vítková zasazuje. Ujistila přítomné, že se pokračuje v jednáních a již byla zpracována studie proveditelnosti a již se řeší úsek z Černé Hory po Moravskou Třebovou.

Text a foto: Monika Šindelková

Zdroj: web města Boskovice

fotografie

fotografie