Senátorka Vítková se zúčastnila Valné hromady Komory soukromých lesů

14. 02. 2020 | kůrovcová kalamita

Úsilí za zdravé a prosperující lesy pokračuje

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková byla zpravodajkou Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Senát k Petici přijal konkrétní usnesení na schůzi dne 13. června 2019. „Od té doby jsem v neustálém kontaktu se zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Vyměnila jsem si také v srpnu 2019 dopis s ministrem zemědělství ohledně naplňování usnesení, která přijal Senát a situaci se snažím sledovat neustále,“ uvedla senátorka Vítková.

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková byla pozvána na Valnou hromadu Komory soukromých lesů v ČR, která se konala 13. února 2020 v Jihlavě. Valné hromady se zúčastnil náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář a další hosté. Kromě představení činnosti Komory soukromých lesů, proběhla na Valné hromadě velká diskuze k současné kůrovcové kalamitě. Některá usnesení Senátu se již podařilo naplnit, například požadavek k sadebnímu materiálu. Ohledně kompenzace kůrovcové kalamity byla výzva k podávání žádostí vypsána se zpožděním až v říjnu 2019. „Některým žadatelům již byl požadovaný finanční obnos za období říjen 2017 – prosinec 2018 vyplacen, ale finanční kompenzace za roky 2019 a 2020 nejsou stále jisté. I v dalších létech, kdy vlastníci nebudou mít zisk, bude třeba o lesní pozemky a nově vysazené porosty pečovat, proto je třeba s tímto počítat ve státním rozpočtu. Dalším požadavkem byla novela zákona o lesích a zákona o myslivosti. Dílčí novely již byly schváleny, ale komplexnější zatím chybí. Doporučení Senátu, aby v současné kalamitní situaci byla zrušena výběrová řízení na provádění těžby, asanace a přepravy kůrovcového dříví – lhůty, odvolání a podobně, která ztěžují rychlé a účinné zasahování v napadených oblastech, však naplněno nebylo,“ uvedla senátorka Vítková.

Na Valné hromadě také zaznělo, že je špatná spolupráce mezi rezorty. Nejen v usnesení Senátu, ale i na Valné hromadě, zazněl apel na větší spolupráci jednotlivých ministerstev a příslušných institucí.

Na Valné hromadě také zaznělo, že je špatná spolupráce mezi rezorty. Nejen v usnesení Senátu, ale i na Valné hromadě, zazněl apel na větší spolupráci jednotlivých ministerstev a příslušných institucí.

Lesní ekosystémy jsou nenahraditelnou složkou životního prostředí, mají důležitý a nezastupitelný význam pro ochranu vody, půdy, ovzduší, pro krajinu včetně živočichů a rostlin. „Musíme zajistit plnění všech funkcí lesa. Na základě mých zjištění ze senátního obvodu uvádím, že by bylo dobré založit Fond pro úhradu tzv. ekologické újmy pro vlastníky lesní půdy, protože po obnově lesních porostů, tyto budou vyžadovat péči, ale nepřinesou zisk, ze kterého by vlastníci mohli v dalších letech péči provozovat. Další problém se týká obcí, ve kterých se projevuje zvýšená doprava při odvozu kalamitního dřeva a ničí se místní komunikace a silnice nižších tříd. Je na zvážení, zda by nepomohlo zřízení Fondu pro obnovu místních komunikací a komunikací III. tříd v obcích a krajích,“ zakončila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové