TV Noe - televize dobrých zpráv pro všechny

23. 07. 2018 | TV Noe

TV Noe - televize dobrých zpráv pro všechny, tak zněl název besedy, která proběhla v pondělí 23. července ve farním sále Boskovice. Besedu zaštítila senátorka Jaromíra Vítková, která úvodem seznámila přítomné se svoji aktivitou, kterou diváci TV Noe mohli také shlédnout ve vysílání a to jsou oslavy 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka a s tím spojená výstavba památníku. Senátorka seznámila se záměrem oslav, kde plánuje různé besedy, koncerty, výstavy a také mezinárodní konferenci v Senátu. Na samotnou besedu přijel Petr Kudela, zástupce ředitele TV Noe. Netradiční formou vyprávění se přítomní mohli dozvědět zajímavé informace ze začátků vysílání a jak to všechno začalo. Hlavním cílem TV Noe je informovat o dobrém díle dobrých lidí.

23. 7. 2018

 

fotografie

fotografie