První úsek D43 již v roce 2021?

27. 07. 2019 | doprava

Boskovice * Dlouhé roky vzývaná komunikace D43, která by výrazně zlepšila cestování mezi Svitavami a Brnem, je zřejmě blíže, než kdykoliv dřív. Státní fond dopravní infrastruktury v minulých dnech uvolnil pro příští rok částku dvanácti milionů korun na průzkum a projektovou dokumentaci částečného úseku. A ten by se možná již za dva roky mohl začít stavět.
O vyčlenění financí na vybrané projekty rozhodoval Státní fond dopravní infrastruktury v rámci návrhu rozpočtového opatření. A mezi vybranými položkami je také stavba D43 v úseku od Kuřimi po Svitávku. „Z informací, které mám z Ředitelství silnic a dálnic, vyplývá, že pro rok 2019 jsou vyhrazeny finanční prostředky pro tento úsek za účelem zajištění podkladů pro zadání dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se o předběžný inženýrsko-geologický průzkum. Tento průzkum je v současnosti ve fázi zadání s předpokladem termínových výstupů dostačujících pro potřebu zahájení prací na dokumentaci již v tomto roce,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková, která se snaze o vybudování silnice věnuje dlouhodobě. „Snažím se hlídat každý krok, který by mohl stavbu zbrzdit nebo naopak zrychlit,“ říká.
Vše tak nasvědčuje tomu, že by se v příštích letech řidiči opravdu mohli dočkat alespoň části důležité komunikace. Po odevzdání průzkumu by tak mělo být vypsáno výběrové řízení na projektanta. „Mluvila jsem s panem Kováčikem, novým ředitelem Ředitelství silnic a dálnic, a podle něj by se dalo očekávat, že třeba již v roce 2021 nebo 2022 by se mohlo začít,“ uvedla Vítková s tím, že celou situaci zřejmě popožene i stav současné silnice I/43. „Je potřeba ji opravit, a aby na ní nemusely být semafory či objížďky, které by asi na trase mezi Svitavami a Brnem způsobily kolaps, je plánována nultá etapa D43. V tomto případě nám tato strašná silnice možná ještě pomůže,“ zakončila s tím, že potěšující a rozumné je podle ní také zvolení čtyř silničních pruhů.(Luke)

Zdroj: RegionPress Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 10/2019