Jednání s ministrem školství

08. 03. 2022 | školství

Jednala jsem on-line s ministrem školství o důležitých otázkách, které řeším dlouhodobě:
  • Stálá mezirezortní skupina pro předškolní vzdělávání
  • Mateřské školy v době pandemie
  • Nerovnosti v platových třídách ředitelů MŠ
  • Revize RVP a zařazení polytechniky, branné výchovy a památkové péče
Dotkli jsme se i dalších témat a domluvili jsme se na konkrétních krocích a budeme pracovat dál.
Ministr Gazdík přislíbil návštěvu obvodu Blansko.
Ing. Jaromíra Vítková, senátorka