Problematika předškolního vzdělávání - jesle, dětské skupiny, mateřské školy a další aktuální informace ze Senátu

03. 02. 2020 | tisková zpráva 3. 2. 2020

 

Dětské skupiny a mateřské školy

S ohledem na současný návrh novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů v Senátu uspořádala senátorka Ing. Jaromíra Vítková seminář na téma „Jesle X dětské skupiny“. Současný návrh preferuje změnu terminologie spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“, což bude znamenat i změnu názvu zákona. Návrh zavádí nový typ služby péče o malý počet dětí – tzv. mikrojesle, což jsou malé jesle pro kolektiv maximálně čtyř dětí od šesti měsíců věku. Dále má návrh za cíl zavést stabilní financování ze státního rozpočtu.

„Vzhledem k závažnosti řešené problematiky, kdy se hranice umístění dětí do společných zařízení snižuje až na půl roku jejich věku, a s ohledem na to, že se této oblasti dlouhodobě aktivně věnuji, jsem se rozhodla uspořádat tento seminář. Na něj jsem pozvala odborníky z příslušných ministerstev a také zástupce dětských skupin,“ sdělila senátorka Vítková.

Seminář byl určen pro dětské skupiny i mateřské školy, mateřská a rodinná centra a příslušné instituce. Na seminář se dostavila cca padesátka účastníků.

„Děti mladší tří let by v prvé řadě měly být doma v rodině. Samozřejmě jsou různé situace, kdy je pro rodinu lepší dítě umístit například v dětské skupině. V regionech jsou odlišné podmínky, v některých obcích samospráva zřizuje mateřskou školu, současně zde je soukromá mateřská škola i dětská skupina. Každý region a lokalita má svoje specifika. Obecně dětské skupiny podporuji a mám ve svém obvodu několik, se kterými jsem v kontaktu. Primárně by si mateřské školy a dětské skupiny neměly konkurovat, ale doplňovat se v tom, co nabízí. Ohledně financování dětských skupin by byla větší jistota formou víceletého financování, jako je například u sociálních služeb,“ doplnila Vítková.

Na semináři padly důležité poznatky nejen od odborníků, ale i z praxe. Diskuze byla bohatá a narážela na některé nedostatky návrhu zákona. Účastníci z mnoha regionů objasňovali důležitost zachování a přínos pro děti, rodiče, malé obce i města. Zástupci ministerstev si jistě z téměř čtyřhodinového setkání odnesli informace, které se promítnou do připravované novely zákona o dětských skupinách.

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková iniciuje kulatý stůl k problematice mateřských škol, který by měl proběhnout 31. března 2020 v Senátu. Kulatý stůl reaguje na „Otevřený dopis pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání“, který byl adresován Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu. „Na kulatý stůl budou přizváni zástupci ministerstev, příslušných institucí a odborníci. Hlavním tématem je například snižování počtu dětí ve třídách, snížení administrativní zátěže, souběh působení pedagogů a další. Problémy je potřeba prodiskutovat s odborníky a stanovit případná řešení, proto jsem chtěla uspořádat k tomuto tématu setkání,“ sdělila Vítková.

 

Aktuálně ze Senátu 

Rodičovský příspěvek byl schválený jen pro ty, kteří ho ještě celý nevyčerpali. Tento příspěvek je určený rodinám s dětmi do čtyř let věku a schválená novela zákona o státní sociální podpoře naráží na diskriminaci některých skupin rodičů. Poslanci za KDU-ČSL i senátoři hlasovali pro zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny. „Navýšení rodičovského příspěvku je nespravedlivé, vyčleňuje zhruba 70 tisíc rodičů, kteří mají dítě do 4 let věku, ale příspěvek vyčerpali. Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí inicioval ústavní stížnost. V současné chvíli stížnost podepsalo 52 senátorek a senátorů, což je více jak 50 procent. Žádost byla zaslána k Ústavnímu soudu 29. ledna 2020,“ doplnila Vítková.

„Podpořila jsem návrh nového zákona senátora Lumíra Kantora (KDU-ČSL), který navrhuje, aby porodní asistentky měly vlastní profesní komoru. Zavedením komory by měly asistentky větší respekt a nezávislost,“ uvedla senátorka. Dnes porodní asistentky mají omezený rozsah kompetencí. Komora by měla být také sjednocující pro porodní asistentky, jasně definovat jejich činnost. Zákon podepsalo 20 senátorek a senátorů.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové