Síň slávy malého fotbalu má další tři členy. Slavnostní uvedení hostil Senát

25. 04. 2022 | sport

Reprezentativnější místo pro takovou událost snad ani nelze nalézt. Slavnostní setkání s uvedením nových členů do Síně slávy Asociace malého fotbalu České republiky hostil Frýdlantský salonek Valdštejnského paláce v Praze, kde sídlí Senát Parlamentu České republiky.

Tuto příležitost si malý fotbal vysloužil od Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky v čele s jeho místopředsedkyní a senátorkou Jaromírou Vítkovou, která patří mezi dlouholeté podporovatele malého fotbalu.

Senátorce patřila úvodní slova slavnostního setkání. „Malý fotbal začínal na vesnických loukách, je to nejrozšířenější amatérský sport v České republice. Osobně podporuji amatérské sportovce a jsem moc ráda, že se tuto slavnostní akci podařilo vyjednat právě v Senátu. Asociace má víc než šedesát tři tisíc členů, jejichž velkou část tvoří děti a mládež," uvedla senátorka Vítková, která je členka Podvýboru pro sport v Senátu.

Přítomné hosty uvítali i další významné osobnosti: prezident Asociace malého fotbalu České republiky Matěj Horn a náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller.

První část programu patřila třem zajímavým prezentacím. Moderátor Petr Kubásek představil milníky malého fotbalu, který v uplynulém roce oslavil padesát let od první organizované soutěže u nás, konkrétně v Olomouci. Sportovní marketing přiblížil Svatopluk Smysl z agentury 2Score a problematiku úbytku sportovců, především nezájem dětí o sport a možná řešení přiblížil prezident Světové federace malého fotbalu Filip Juda.

Druhá část programu slavnostního setkání patřila uvedení další trojice členů do Síně slávy za celoživotní přínos malému fotbalu. „Nemohli bychom tady stát, kdyby nebylo těch, kteří se o to někdy i celá desetiletí v amatérských podmínkách zasloužili. Jsou to často bezejmenní lidé, skromní a schovaní ve svých týmech, bez kterých bychom nemohli naplňovat své vize a sny. Pro nás současné činovníky jsou již nezřídkakdy neviditelní. A přesto pátráme a dáváme si záležet na tom, aby nám žádný z nich nezůstal skryt,“ objasnil hlavní myšlenku Petr Brejla, iniciátor vzniku Síně slávy a sportovní ředitel Asociace malého fotbalu České republiky.

Síň slávy se rozšířila o tři jména, v pondělí byl do ní jako první uveden Josef Rybár in memoriam. Jeden ze zakládajících členů malé kopané na okrese Blansko v roce 1986. O šest let později byl zvolen do řídící komise, v roce 1994 pracoval jako předseda disciplinární komise a tuto funkci zastával až do roku 2006. V letech 2004 až 2006 byl také ve funkci hospodáře svazu. V roce 2007 ukončil činnost v řídící komisi ze zdravotních důvodů. Ocenění převzal současný předseda Svazu malého fotbalu Blanensko Zdeněk Dolníček.

Jako druhý byl uveden Jaroslav Müller. Vždy věrný parťák zakladatele Hanspaulské ligy Jiřího Sedláčka, který po jeho boku stál při nelehkých začátcích soutěže v roce 1972. Byl poradce, oponent, ale i jeden z vedoucích týmů téže doby.

Do třetice vstoupil na půdě Senátu Parlamentu České republiky do Síně slávy Jaroslav Kocián. S organizací malého fotbalu začal již před vojenskou základní službou v klubu HAFA Havlovice jako řadový člen a později člen výboru, 11. dubna 2011 založil Havlovický svaz malého fotbalu, kde působil od začátku jako předseda. V roce 2004 patřil mezi zakládající členy Asociace malého fotbalu České republiky, kde setrval jako člen valné hromady až do loňského roku.

Členy Síně slávy dekorovala senátorka Jaromíra Vítková. „Byla pro mě velká čest předat ocenění novým členům Síně slávy. Za okres Blansko byl uveden Josef Rybár, což je spoluzakladatel malého fotbalu na Blanensku. Cenu převzal Zdeněk Dolníček, předseda Svazu malého fotbalu Blanensko. Slavnostní akt uvedení nových členů do Síně slávy reprezentativně zakončil celé setkání,“ doplnila Vítková.

 

Tisková zpráva Asociace malého fotbalu a senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

 

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie