Místní akční skupiny a nové programovací období

28. 04. 2021 | regionální rozvoj

Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

„Místní akční skupiny jsou od roku 2004 významnými aktéry podporujícími rozvoj našich venkovských oblastí. Nyní působí v České republice 180 MAS a rozkládají se na 92,7 % území. V této době se MASky připravují intenzivně na nové programovací období 2021 – 2027 a je potřeba se aktivně postavit za to, aby měly možnost rozdělovat potřebné finance, které náš venkov potřebuje,“ sděluje Vítková a dodává: „kde je to opravdu potřeba: drobní podnikatelé si mohou pořídit techniku, obce si revitalizují zeleň, vybuduje se komunitní centrum, ve škole se vytvoří odborná učebna, podpoří se dětská skupina a mnoho dalšího.“

Aktuálně má možnost MASka čerpat dotace ze Společné zemědělské politiky, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu zaměstnanost, Operačního programu životní prostředí, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Nově se nabízí zapojit činnost MAS i do Národního plánu obnovy a do Modernizačního fondu.

„V rámci Společné zemědělské politiky se počítá s podporou vyčleněnou pro MAS 5 %, což je vzhledem k celkovému poklesu objemu prostředků oproti předchozímu období málo. Jde zejména o podporu zemědělství, malých podnikatelů, obcí a spolků. Ideální by bylo navýšení podpory na 8-10 % Společné zemědělské politiky. Stejně tak je důležité podpořit MASky i v dalších operačních programech a navýšit alokace, které budou moci rozdělovat právě MASky,“ apeluje senátorka Vítková.

„S MASkami na svém území jsem vždy spolupracovala a jsem neustále v kontaktu. Proto dobře vím, že peníze, které rozdělují, jdou na potřebné projekty do regionu. MAS Boskovicko PLUS kromě dalších aktivit realizuje Místní akční plán v oblasti vzdělávání a to je důležitá podpora pro celý region i s přesahem dál. V MASkách pracují lidé, kteří jsou zapáleni a odborníci pro danou věc, a to regionu jenom pomáhá. Proto bych chtěla zdůraznit podporu realizace projektů právě přes místní akční skupiny. Důležité je, aby měly MAS větší volnost pro vyhlašované výzvy a aby žadatelé měli jednoduché podmínky a administrativa byla co nejjednodušší. Dále je důležité, aby podpora 95 % pro provoz MAS byla zachována,“ uzavírá Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové