Mariánská triáda - Křtiny

29. 03. 2021 | duchovní poutě

„V dnešním velikonočním období jsem chtěla věřícím i dalším zájemcům představit druhý díl Mariánské triády, který dle plánu pojednává o chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Situace to neumožňuje, tak budu postupně letáky předávat i ve Vranově, Sloupě a také na obce a informační střediska jako v případě prvního dílu o Vranově,“ sděluje senátorka Vítková.

Mariánská triáda zahrnuje poutní místa Vranov, Křtiny a Sloup, jsou to největší poutní kostely na Blanensku. První materiál byl vydán v květnu loňského roku a soustředil se zejména na kostel Narození Panny Marie ve Vranově. Druhý díl je zaměřen na kostel Jména Panny Marie ve Křtinách. První písemná zmínka o Křtinách pochází z 24. 9. 1237, kdy byla papežem Řehořem IX. vydána imunitní listina, ve které jsou Křtiny uváděny jako majetek premonstrátského kláštera v Zábrdovicích. Socha Panny Marie byla vytvořena v první polovině 14. století. Dnešní poutní kostel byl vybudován podle návrhu věhlasného českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela mezi lety 1728-1750. Rok 2021 je pro premonstrátský řád jubilejním, protože celý řád oslavuje 900 let od svého založení sv. Norbertem ve francouzském údolí Prémontré.

Poutní areál je dominantou obce, roku 2008 byl vyhlášen národní kulturní památkou ČR a je to jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě.

„Poutě věřících měly a stále mají svůj řád. Poutníci se ve společenství upevňují v naději a víře,“ ukončuje senátorka Vítková a dodává, „to v dnešní nelehké době potřebujeme všichni.“

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie

 

fotografie

fotografie