D43 a liniový zákon

24. 07. 2020 | doprava

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně tzv. liniový zákon byl Senátem vrácen s pozměňovacími návrhy k novému projednání do Poslanecké sněmovny. Cílem novely je umožnit rychlejší a efektivnější přípravu dopravních staveb, zkrátit dobu přípravy strategických dopravních staveb, zjednodušit povolovací procesy a další. Senát naznal, že v řadě ustanovení je třeba zákon upravit. Týká se to například budování veřejně prospěšné infrastruktury na ochranu před účinky sucha a povodní.

V regionu Boskovicka a Blanenska trápí obyvatele nejvíce nedokončená dálnice D43, za kterou se nejvíce snaží bojovat lidovecká senátorka Ing. Jaromíra Vítková. 

Při projednávání liniového zákona na plénu v Senátu 23. července senátorka Vítková apelovala: „Nám v regionu chybí 80 let dostavba německé dálnice. V roce 1938 inženýři během jednoho roku bez počítačů vyprojektovali tuto dálnici, kterou se, bohužel, nepodařilo dokončit.  Dálnice chybí více jak sto tisícům lidí, kteří dojíždí na Brno nebo na druhou stranu do Svitav. Díky petici, kterou jsem v Senátu představila před dvěma roky, se podařilo věci postupně rozhýbat a posunovat dopředu. V obvodu jsem měla několikrát přizvané zástupce Ministerstva dopravy i ŘSD, aby se podívali na současný stav takzvané německé dálnice. Statistika nehod také dokladuje, že výstavba nové silnice je potřeba. Jen za letošní rok bylo na I/43 již 125 dopravních nehod. Co se týče samotného zákona, je třeba jej ještě vypilovat tak, aby vyhovoval všem a nikdo nebyl postižen ve svém právu. I když vracíme zákon zpět do Poslanecké sněmovny, je to krok důležitý a věřím, že to společný zájem urychlit výstavbu těchto důležitých silnic neohrozí,“ sdělila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové