Pověřené školy potřebují adekvátní podporu od státu

26. 03. 2021 | školství

Pověřené školy určené pro zajištěné nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí, fungují. Například v Jihomoravském kraji je k 24. 3. 2021 k dispozici 60 škol a školských zařízení vykonávající nezbytnou péči o děti. Provozují celkem 105 skupin, zapsaných bylo 1640 dětí.

„Škol, které vykonávají nezbytnou péči pro děti rodičů vybraných profesí, přibylo. Ředitelé s tím mají spojené provozní náklady, organizaci a není to pro ně jednoduché. Nejpozději k 30. 3. 2021 mají povinnost dle nařízení vlády testovat zaměstnance na přítomnost koronaviru. Z MŠMT obdrželi pár antigenní testů s informací, že s další dodávkou se nepočítá. Školy si musí poradit samy. Je to pro ně velmi těžké břemeno, kdy je jim nařízeno testování, ale prostředky na to si musí z velké části zakoupit. Dalším problémem jsou jídelny. Pro děti se vaří zdarma a náklady jdou opět za zřizovatelem. Obrací se na mě zástupci škol v mém senátním obvodu, kteří se rozhodli pomoci a poskytují tuto službu, jsou pověřenou školou, ale nemají podporu ze strany státu, která by byla adekvátní. Oproti zavřeným školám jsou v nevýhodě, protože mají další náklady, se kterými se musejí vypořádat, a to i bez pomoci MŠMT,“ sděluje senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové