S aktuálními informacemi o D43 v terénu

19. 09. 2018 | beseda

V Lipůvce se konalo tradiční setkání seniorů. Senioři tu mají velkou skupinu, která se pravidelně schází a konají různé společné akce, zájezdy, besedy a další. Ve středu 19. září se po prázdninách a krátké přestávce senioři opět sešli. Na setkání pozvali senátorku Ing. Jaromíru Vítkovu, aby je informovala o aktuální situaci k D43. Senátorka přítomné srdečně pozdravila a ujala se na začátku hlavního slova. Petice za D43 prošla Senátem 19. července 2018. Samotnému schválení předcházelo projednávání na veřejném slyšení a ve výborech Senátu. „Nyní je potřeba aktivně vyjednávat s Ministerstvem dopravy a dalšími, protože ten skutečný boj teprve začíná,“ sdělila Vítková. Dále senátorka informovala o přípravě oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka v roce 2019. Chystané akce – koncerty, besedy, výstavy – budou prezentovány v médiích a již nyní senátorka všechny srdečně pozvala. Závěrem poděkovala všem za přízeň a ráda přijede příště s novými informacemi.

fotografie