Opět se jednalo o cyklostezce Mladkov – Svitávka

02. 03. 2021 | cyklostezka

Projekční kancelář Ossendrof zorganizovala v úterý 2. 3. 2021 další pracovní jednání k výstavbě cyklostezky Mladkov – Svitávka a dálnice I/43.

Projektant Staněk z PK Ossendorf  předložil na dnešním jednání situační výkres MÚK Svitávka I/43, ve kterém je zakreslena definitivní trasa stezky pro pěší a cyklisty  Mladkov – Svitávka. Na jednání byli přítomni senátorka Jaromíra Vítková, místostarosta města Boskovice Radek Mazáč, starosta městyse Svitávka Jaroslav Zoubek a referent odboru rozvoje města a investic Dušan Formánek. Trasu stezky pro pěší a cyklisty přítomní odsouhlasili a podklady budou zaslány společnosti Odehnal projekt k dopracování projektové dokumentace stezky pro pěší a cyklisty Mladkov-Svitávka.

Text a foto: Jaroslav Parma

Zdroj: www.boskovice.cz

fotografie