Regionální školství – teorie a praxe

22. 09. 2020 | školství

21. září se v Katolickém domě v Blansku uskutečnil odborný seminář Regionální školství Boskovicka a Blanenska. Seminář uspořádala senátorka Jaromíra Vítková s podporou Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku. Starostové, učitelé a ředitelé škol se měli možnost seznámit s aktualitami nejen regionálního školství Boskovicka a Blanenska. Úvodní prezentaci si připravila senátorka Vítková, která se problematice školství a zejména předškolnímu vzdělávání věnuji již několik let.

„V poslední době jsem řešila zejména dětské skupiny, mateřské školy a obecně problematiku předškolního vzdělávání a jeho nedostatky. Uspořádala jsem několik akcí nejen v Senátu. Mojí snahou je nyní zrealizovat usnesení Školského výboru v Senátu, které říká, že by měla být ustanovena Stálá mezirezortní skupina. Tato skupina by se pravidelně scházela a reflektovala by aktuální problémy předškolního vzdělávání. Již jsem se několikrát obrátila na ministra MŠMT, aby skupina vznikla co nejdříve,“ sdělila senátorka Vítková.

Technické mateřské školy a polytechnické vzdělávání je jedním z témat, kterým se senátorka věnuje a pozvala přítomné na plánovanou konferenci Polytechnické vzdělávání dnes a zítra, sdílení dobré praxe, kterou pořádá společně s MAS Boskovicko PLUS 16. 10. 2020 v Boskovicích.

Pavla Nováková z odboru školství MěÚ Boskovice srovnala starý a nový systém financování škol. Pan ředitel Základní školy speciální Blansko Martin Koupý a místostarosta města Blanska František Hasoň seznámili přítomné s fungováním speciálních škol, které v širokém spektru vzdělávání mají své místo.  Interaktivně byly přiblíženy od katechetek Lenky Pohlové a Venduly Zachovalové jak vypadají pastorační vstupy do škol. Poslanec Jiří Mihola se věnoval zejména školskému zákonu a jeho novelám, které proběhly nebo jsou v diskuzi, dále také k novele zákona o pedagogických pracovnících. V neposlední řadě důležitost péče o životní prostředí představil za IKDP Kryštof Doležal.

 Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie

fotografie