Nepřijatelné změny v přípravě a financování programu pro sportovní organizace

03. 06. 2020 | sport

V prostředí českého sportu, zejména toho amatérského, je dlouhodobým problémem nedostatek finančních prostředků na provoz sportovních klubů a oddílů. Jejich činnost závisí na dotacích. Tuto situaci ještě prohloubila současná koronavirová krize. Oddíly nemohly provozovat sportovní činnost, ani pořádat sportovní akce. Národní sportovní agentura (NSA) připravila návrh dotačního programu pro sportovní organizace s alokací jedné miliardy korun. V Senátu se této problematice podrobněji věnuje senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

„Již od začátku komunikuji s oběma stranami. Jak s Národní sportovní agenturou, tak se zástupci spolků a neziskových organizací, které o to projevili zájem. Dopředu nám byl zaslán návrh programu k připomínkám. Ve spolupráci se sportovními organizacemi jsem zaslala několik připomínek, které znám nejen z působení na radnici v Boskovicích,“ sdělila senátorka Vítková.

Sportovní organizace jsou neziskové, nemohou mít dostatečné rezervy na velké výpadky příjmů. Návrh počítá s vyhlášením programu 8. 6. 2020. Program projednala dne 1. 6. 2020 vláda. Miliardu korun, schválenou na program, rovným dílem poskytnou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vláda z vládní rozpočtové rezervy. V úterý 2. června představil místopředseda NSA Ivo Lukš program Podvýboru pro sport v Senátu. Setkání iniciovala senátorka Jaromíra Vítková, která na začátku upozornila: „Obce a města, která také poskytují dotace sportovním klubům, v současné době z důvodu propadu až 34 % příjmů díky opatřením vlády, musí krátit sportovním klubům dotace. Hledat, jak pokrýt finanční propady budou i kraje.“

Na jednání Podvýboru pro sport v Senátu proběhla vzrušená diskuze.

„Nejen já, ale i všichni členové Podvýboru vyslovili rozhořčení s novým návrhem financování programu, kde se nyní počítá, že 500 milionů Kč se vyčlení z kapitoly MŠMT, a to již z vyhlášených programů. Tento zásadní nesouhlas Podvýbor vyjádřil ve svém usnesení vládě a Národní sportovní agentuře. Výbor požaduje, aby financování celé alokace programu 1 mld. Kč bylo zajištěno ze státního rozpočtu. Další výhrady jsem měla k možnosti agentury měnit pravidla, a že není stanovena minimální a maximální výše dotace pro žadatele,“ doplnila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie