Shromáždění účastníků destinační oblasti Moravský kras a okolí

01. 07. 2019 | cestovní ruch

Dne 25. června 2019 proběhlo na zámku v Boskovicích shromáždění účastníků memoranda k turistické oblasti Moravský kras a okolí. Shromáždění účastníků se zúčastnilo 32 zástupců subjektů působících v cestovním ruchu, obcí a měst, muzeí, spolků, organizací a podnikatelů. Jednání uvedla senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která dlouhodobě aktivity cestovního ruchu podporuje. Činnost destinace Moravský kras a okolí zajišťuje místní akční skupina MAS Moravský kras z.s., kterou zastupoval předseda Miloslav Novotný a manažer destinačního managementu Ing. Petr Revenda.  Jednání se zúčastnila také paní Mgr. Veronika Kadlecová, referentka oddělení cestovního ruchu za Jihomoravský kraj.   

Destinační managementy turistických oblastí jsou nositeli turistické propagace jednotlivých území České republiky, konkrétně v Jihomoravském kraji je stanoveno celkem 5 destinačních oblastí. Destinace Moravský kras a okolí byla vytvořena v roce 2016 a funguje na území Boskovicka, Blanenska, části okresů Vyškov, Prostějov a Brno venkov.

Shromáždění projednalo činnost na poli propagace v uplynulém roce a schválilo cíle a aktivity pro další období, včetně modelu financování. Na jednání proběhla také volba členů destinačního kolegia, které je odborným garantem destinace.

Přítomní se shodli, že pro příští období bude potřeba pokračovat v již realizovaných formách propagace v návaznosti na komunikační strategii Centrály cestovního ruchu Jižní Morava. Pro budoucnost destinace je klíčové, společně s finanční podporou Jihomoravského kraje, posílit finanční podíl veřejného sektoru a provozovatelů turistických atraktivit. Z produktů se osvědčily turistické noviny a společné prezentační akce. Současně byly naplánovány nové propagační tematické okruhy jako církevní turistika, či „hrady a zámky“. Zintenzivnit by měla propagace formou elektronických médií, včetně nových webových stránek a facebooku. A to vše s důrazem na vzájemnou komunikaci, koordinaci a spolupráci všech subjektů cestovního ruchu destinace.

S propagačními materiály destinace Moravský kras a okolí se zájemci mohou seznámit na www.moravskykras.eu nebo v informačních centrech v Blansku, Boskovicích a v regionu.  

zdroj: www.boskovice.cz

 

fotografie