V Senátu se projednávala petice Za zachování veřejných poštovních služeb

04. 04. 2023 | Česká pošta

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) uspořádala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu kulatý stůl k petici Za zachování veřejných poštovních služeb.

 

Petenti v petice uvádějí, že na ně dopadá vážná ekonomická situace České pošty. Zákon poště ukládá poskytování služeb, které jsou ztrátové a poskytované kompenzace ze strany státu tyto ztráty pokrývají jen z části. Důsledkem dlouhodobého poskytování ztrátových služeb není možné provádět investice ani modernizaci podniku. Na chybějící finanční prostředky doplácí i zaměstnanci v oblasti odměňování a pracovních podmínek. Úsporná opatření a organizační změny znamenají velkou zátěž pro zaměstnance a zároveň ohrožují kvalitu poštou poskytovaných služeb. Za petenty na kulatém stole vystoupila Jindřiška Budweiserová. Petici podepsalo 27 563 zaměstnanců České pošty a občanů České republiky.

 

„Osobně se problematikou České pošty zabývám v Senátu delší dobu. Již v roce 2018,  na základě požadavků ze senátního obvodu, jsem svolala jednání k projektu Pošta partner, spolupracovala jsem na řešení Petice Za zachování veřejných poštovních služeb  také v roce 2018. Dále jsem v rámci Komise pro rozvoj venkova opět připomínala problémy v rámci  projektu Pošta partner v roce 2022 a v té době jsem se podílela na usnesení této komise ohledně nedobré situace České pošty. Toto usnesení schválila schůze Senátu a k tomu máme odpověď ministra vnitra Víta Rakušana. Nedobrou situaci  také potvrdily údaje z Výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2021, ale i z let dřívějších,“ uvádí senátorka Jaromíra Vítková, která kulatý stůl vedla.

 

Kromě zástupců Ministerstva vnitra, financí, průmyslu a obchodu se sešli také zástupci České pošty, Českého telekomunikačního úřadu, Českomoravská konfederace odborových svazů, Sdružení místních samospráv, Sdružení měst obcí a Asociace krajů.

Od řady zástupců zaznělo, že je třeba, aby stát jasně definoval, v jakém rozsahu stanoví základní poštovní služby. Důležité je, aby tyto služby byly ze strany státu uhrazeny a to včas, aby si Česká pošta nemusela brát úvěry, které jen nedobrou finanční situaci prohlubují. Na jednání také zaznělo, že je třeba zlepšit komunikaci se samosprávami ohledně aktuálního tématu rušení 300 poboček pošt. Na Ministerstvu vnitra nyní mezirezortní pracovní skupina připravuje transformaci podniku, která by měla být představena v polovině roku.

„Věřím, že jednání přispěje k urychlení řešení situace ve státním podniku Česká pošta. Petici nyní budeme projednávat ve výborech a poté bude zařazena na plénum Senátu,“ zakončila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové