Senátorka Jaromíra Vítková představuje nový projekt Mariánská triáda

07. 05. 2020 | cestovní ruch

„Nouzový stav omezil oslavy nejvýznamnějších svátků v roce – takzvaný svatý týden, který začíná květnou nedělí. Naštěstí vláda začíná přistupovat k postupnému rozvolnění i v rámci církevních obřadů. Jsem ráda, že se dostane k věřícím propagační materiál „Mariánská triáda,“ uvedla na začátek senátorka Jaromíra Vítková.

Boskovická senátorka, bývala místostarostka města Boskovice, se cestovnímu ruchu věnovala i v minulosti. Svůj nový projekt nám nyní představuje:

„Uvažovala jsem nad tím již několik let. Cestovní ruch jsem měla v kompetenci, ale takový materiál nebyla vůle vydat. Rozhodla jsem se, že jej připravím a zafinancuji sama. Jsem věřící a v rámci cykloturistiky, která je mým koníčkem, ráda navštěvuji poutní místa. Cestovní ruch je oblast, které se hodně věnuji a poutní místa propaguji, proto vznikl nový projekt „Mariánská triáda“, který zahrnuje poutní místa Vranov, Křtiny a Sloup. Jsou to největší poutní kostely na Blanensku. Postupně budou vydány tři propagační letáky ve spolupráci s farnostmi, které se věnují poutním kostelům. Grafiku a tisk zajistila firma ARTRON s.r.o..

První z nich se soustřeďuje zejména na kostel Narození Panny Marie ve Vranově. Chtěla jsem materiál představit na zahájení turistické sezóny v Boskovicích i v Černé Hoře, ale vzhledem k současnému nouzovému stavu jsem vše musela posunout. Věřící i ostatní zájemci mohou získat materiál ve zmiňovaných poutních místech. Nyní jsem zahájila předávání materiálu na některá informační střediska a obecní úřady. K nahlédnutí je i na mých webových stránkách www.jaromiravitkova.cz,“ představila senátorka.

Legenda o kostelu Narození Panny Marie ve Vranově nám říká, že na počátku příběhu vranovského kostela bylo zázračné zjevení Panny Marie nemocnému zbloudilému šlechtici Vilémovi z Rožmberka. Gotická socha Panny Marie se stala předmětem návštěvy mnoha poutníků. Předmětem poutní úcty ve Křtinách je socha Panny Marie, která byla vytvořena v první polovině 14. století. Ve Sloupě je kostel Panny Marie Bolestné, kde je s historií kostela spjat Karel Ludvík z Rogendorfu.

„Současná situace se snad brzy uklidní. Chci tímto krokem podpořit cestovní ruch a nalákat návštěvníky a zájemce z jiných regionů na Boskovicko a Blanensko. Stojí za to navštívit tyto tři poutní kostely. Poutní místa ukazují staletou mariánskou duchovní tradici, unikátní architekturu, ale především jsou místem ticha a modlitby,“ zakončila senátorka Jaromíra Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

 

fotografie

 

fotografie