Zahrádkáři chtějí svůj zákon

15. 02. 2021 | zahrádkáři

Na Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu byla představena Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon).  Pod petici se podepsalo celkem 23 216 občanů. Veřejné slyšení k petici proběhlo 15. 2. 2021 v Senátu.

„Petice mi byla přidělena ke zpravodajování v rámci školského výboru. Začátkem ledna jsem měla jednání se zástupci Základní organizace ČZS Boskovice, kde jsme hovořili o petici i o samotném návrhu zahrádkářského zákona. Petice má více jak 10 000 podpisů, proto její projednání bude zařazeno na plénum Senátu. Historie zahrádkaření sahá až do roku 1917, kdy byl založen první svaz a aktivita zahrádkaření přetrvala až dodnes. V době socialismu se stalo zahrádkaření fenoménem a lidé se sdružovali do svazu, nejen aby si vyplnili volný čas, ale také aby se zásobili, protože ovoce a zelenina nebyla k dostání tak jako dnes. Následně se objevovaly problémy s pozemky, které byly v minulosti zabírány, stejně jako pozemky do družstev. To se již dnes neděje,“ sděluje senátorka Vítková.

Na veřejném slyšení petici představil předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík a člen petičního výboru Pavel Rus. Dále vystoupil zástupce předkladatelů zákona poslanec Adam Kalous, zástupce Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí ČR, Státního pozemkového úřadu a odborníci z Akademie věd. Zahrádkaření má velkou historii a také velkou oblibu, více než 38 % občanů uvádí zahrádkaření jako svoji zájmovou činnost, a to nejen na vesnicích, ale také ve velkoměstech.

„Diskuze byla věcná a padly zde zajímavé informace nejen z historie, ale i současnosti. Zahrádkářská činnost je nejen o pěstování ovoce a zeleniny, ale také obsahuje v sobě ochranu životního prostředí, podporuje opatření proti klimatickým změnám a hospodaření se srážkovou vodou. Významnou aktivitou je práce s mládeží a výchova nových generací,“ zakončila Vítková.

Projednání petice bude zařazeno pravděpodobně na březnové zasedání Senátu. Senátorka Jaromíra Vítková bude současně zpravodajkou samotného Zahrádkářského zákona ve Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie