Komise pro rozvoj venkova řešila kvalitu televizního signálu

05. 04. 2022 | televizní signál

V roce 2020 byl dokončen přechod systému pozemního televizního vysílání na nový standard DVB-T2. Přechod z DVB-T na DVB-T2 dopadl celkově dobře, ale v určitých oblastech standard DVB-T2 vykazuje problémy a řada diváků si ztěžuje na zhoršený televizní signál.

„Obrátili se na mě občané mého senátního obvodu se stížnostmi na kvalitu televizního signálu. Stěžují si i starostové větších či menších obcí. Zjistila jsem, že se nejedná jen o ojedinělý problém, ale problémy se objevují v určitých místech po celé České republice. Snažili jsme se to řešit v rámci Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a v červnu 2021 jsme zaslali usnesení Komise tehdejšímu ministrovi průmyslu a obchodu. Ale řešení ze strany ministerstva ani Českého telekomunikačního úřadu nepřicházelo,“ sděluje Vítková.

V Senátu ale nenechali problematiku jen tak a vznikla pracovní skupina, která na svém posledním jednání projednala i možná řešení s příslušnými odborníky. Problémy vyvstávají zejména s ohledem na počasí, problémový je nejvíce podzim a jaro, kdy je inverze. Dále přechodem na DVB-T2 se snížil počet kmitočtů a to znamená, že více vysílačů musí vysílat na stejném kmitočtu v rámci jedno-frekvenčních sítí.

 „V České republice přijímá pozemní digitální televizní vysílání celkem 55 % domácností. Je třeba zachovat dostatečně kvalitní televizní vysílání. Další hledisko je bezpečnost a přenos informací během výjimečných stavů. Pokud se něco stane, mobilní sítě jsou hodně vytížené a nelze se spoléhat jen na ně. Pozemní televizní vysílání má vysokou kvalitu i během krizových situací a neomezený počet diváků. Na jednání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova jsme schválili návrh usnesení, které půjde i na plénum Senátu. Jedná se zejména o to, aby bylo přiděleno více kmitočtů do současných jedno-frekvenčních sítí. Bílá místa se netýkají jen televizního, ale i mobilního signálu a internetu. Náměstek MPO na Komisi reagoval, že tuto věc bude řešit ministerstvo výzvami a dotacemi,“ uvádí senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové