Zahrádkářský zákon

09. 03. 2021 | legislativa

V Senátu se bude projednávat Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon) a také Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti. Zpravodajkou zákona v rámci Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova je senátorka Jaromíra Vítková, která je současně i zpravodajkou petice, jenž se projednává ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

„V lednu jsem jednala se zástupci Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu mého obvodu a ZO ČZS Boskovice, kde jsme diskutovali jak k Petici pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti, tak i k samotnému návrhu Zahrádkářského zákona. Dále jsem Zahrádkářský zákon konzultovala s právníkem ORP Boskovice, kde jsem jako místostarostka se zahrádkáři spolupracovala 16 let.  Zahrádkářská činnost má bohatou historii a stále přibývají občané, kteří se této činnosti věnují ve svém volném čase, ať už ve vesnicích, menších či větších městech nebo aglomeracích. Průzkumy uvádějí, že 38 % populace má zahrádkaření jako svoji zájmovou činnost. Velký význam v zahrádkaření má tradice a také historie. Zahrádkaření přispívá k zadržování vody v krajině, zmírňování dopadů klimatických změn, podílí se na ochraně přírody, životního prostředí a pestrosti krajiny,“ uvádí senátorka Vítková.

Pod Petici pro přijetí Zahrádkářského zákona se podepsalo celkem 23 216 občanů. V Senátu se konalo 15. 2. 2021 veřejné slyšení. Na veřejném slyšení petici představil předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík a člen petičního výboru Pavel Rus. Dále vystoupil zástupce předkladatelů zákona poslanec Adam Kalous. Ministerstvo zemědělství vyjádřilo podporu jak k petici, tak i k samotnému návrhu Zahrádkářského zákona. Ministerstvo životního prostředí zaujalo neutrální stanovisko.   Státní pozemkový úřad se vyjádřil, že se ho zákon dotýká pouze v tom, že mohou přenechat pozemky pro zřízení nebo užívání zahrádkářské činnosti. Zástupci z Etnologického a Sociologického ústavu Akademie věd ČR vysvětlili pozitivní význam zahrádkaření v širších souvislost celospolečenského života. Za Svaz měst a obcí ČR bylo uvedeno několik připomínek. Následně po přijetí finální verze tisku Zahrádkářského zákona SMO ČR poslalo stanovisko, ke kterému se vyjádřil společně ČZS a MZe.

„Například Svaz měst a obcí ČR uvádí, že návrh zákona má pouze deklaratorní charakter. Ale v důsledku neukotvení zahrádkaření v legislativě může zahrádkářská činnost působit problematicky. Sporné body, jako například zásah do majetkových práv obcí a měst, vykonávání vedlejší hospodářské činnosti na úkor ostatních občanů, případně délka pachtu, byly vypořádány ze strany Ministerstva zemědělství a Českého zahrádkářského svazu, z.s. Nemyslím si, že v osadách budou nekontrolovatelně vznikat chaty-rodinné domy, protože zde musí dohlížet stavební úřady. Zákon musíme posuzovat z pohledu různě velkých sídel, měst a obcí. Členy spolku jsou i zahrádkáři, kteří mají svoje pozemky a zahrady. Tito členové rádi využívají vzdělávacích a společenských akcí spolku, podílí se na estetickém vzhledu obcí. ZO se věnují také dětem a mládeži, kterým vyplňují smysluplně volný čas. Soutěž Mladý zahrádkář má za cíl podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny,“ zakončila senátorka Vítková.

Petice i Zahrádkářský zákon se budou projednávat na březnové schůzi Senátu. 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové