Komise pro rozvoj venkova řešila problematiku bezprizorních zvířat

24. 04. 2024 | Tisková zpráva

Na 13. schůzi Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, která zasedala 16. dubna, se řešila na podnět senátorky Jaromíry Vítkové problematika nelegálních dovozů zvířat z Ukrajiny a problematika registru psů, koček a útulkových zvířat.

„Ve svém obvodu se setkávám s nesystémovým řešením problematiky opuštěných a toulavých zvířat a tímto problémem se zabývám již dlouhodobě“, uvedla Vítková. „Z uvedených důvodů jsem vyvolala jednání s ministrem zemědělství Mgr. Markem Výborným, prezidentkou Komory veterinárních lékařů MVDr. Petrou Šinovou a dalšími odborníky, které se konalo v září 2023 a na kterém se projednávala problematika registru psů a toulavých koček a důvody zpoždění, vinou kterých dosud nedošlo ke spuštění centrální evidence psů. Na základě tohoto jednání a zmapování situace v rámci mého obvodu formou dotazníkového šetření, jsem se rozhodla téma otevřít i na Komisi pro rozvoj venkova“, doplnila senátorka.

Na jednání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova byli přizváni i zástupci městské policie ze senátního obvodu senátorky Vítkové, kterých se problematika opuštěných a toulavých zvířat velmi dotýká, protože obce zajišťují odchyt těchto zvířat právě skrze městskou policii.

„Dotazníkové šetření jen potvrdilo, že problematika toulavých a opuštěných zvířat je pro obce palčivým problémem. Přestože se obce s odchytem a zajištěním péče o toulavá a opuštěná zvířata nepotýkají zase tak často, tak pokud k tomu dojde, mají k dispozici velmi omezené možnosti. Většina obcí nemá na svém území zařízení, které by o odchycená zvířata dočasně pečovala, popř. ani městskou policii, která by odchyt zajistila. V této souvislosti by obce uvítaly například spolupráci s městskou policií ve větších městech a samozřejmě i centrální registr“, přiblížila situaci Vítková.

„Velmi vítáme závěry komise, která uložila kompetentním orgánům zmapovat detailně situaci týkající se bezprizorních psů a koček na území celé České republiky, a to do letošního srpna. Jedná se o důležitý krok, po kterém ochranářský sektor dlouho volal,“ okomentovala jednání komise Zuzana Rennerová, předsedkyně organizace ANIMAL EYE.

Co se týká problematiky nelegálních dovozů zvířat z Ukrajiny, tématem bylo především to, že kontroly dovážených zvířat nejsou dostatečné a nejsou zajišťovány dostatečně kvalifikovanými pracovníky. Nelegálně převážená zvířata, která nemají očkování proti vzteklině, nebo nemají dostatek vytvořených protilátek proti této chorobě, ji mohou zavléct do České republiky. Nedochází k dostatečné spolupráci mezi celními úřady v ČR a na Slovensku či Polsku. Polsko a Slovensko mají tuto problematiku ošetřenou a mají dobře zorganizovaný systém kontrol na hraničních přechodech.

„Komora veterinárních lékařů („KVL“) apeluje na nutné kontroly věku a dokumentů dovážených zvířat na hranicích s Evropskou unií a následně kontroly dovážených zvířat organizacemi a dobrovolníky. Situaci by velmi usnadnila povinnost hlášení cílových destinací pro tato dovážená zvířata a jejich přesné počty na Státní veterinární správě („SVS“), ať už celní správou nebo SVS zemí hraničících s EU“, uvedla Hana Horáková, viceprezidentka KVL ČR.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové