Epidemiologická situace ve školách

19. 03. 2021 | školství

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával 17. března 2021 jako jeden z bodů programu „Informace ředitele ÚZIS (Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR) Ladislava Duška o vývoji epidemie COVID-19 ve školách a školských zařízeních – u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol.

„Dle informací z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 45 840 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1 261 osob ve věku 65+. Celkem 841 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 31 zemřelo. Pozitivně testováno na koronavirus bylo tudíž 24 % pedagogů, což je vysoko nad průměrem za celou Českou republiku. Pedagogové jsou jedna z nejpočetnějších skupin nakažených mezi sledovanými profesemi,“ sděluje senátorka Vítková.

Školy tvoří dle šetření krajských hygienických stanic v celkovém dlouhodobém přehledu významný počet ohnisek nákazy COVID-19. Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, průměrně 4,7 identifikovaných pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může být dobrá sledovanost šíření nákazy vedoucí k včasnému podchycení ohnisek.

V oblasti vzdělávání pracuje celkem 383 984 pedagogických i nepedagogických pracovníků. K očkování se zaregistrovalo 174 663 pracovníků školství k datu 16. 3. 2021, což je méně než polovina celkového počtu zaměstnanců dané prioritní skupiny.

Je na místě poděkovat všem pedagogickým pracovníkům ve školství. Situace je náročná: pedagog zajišťuje online výuku, při které je těžké udržet pozornost dětí, žáků i studentů, komunikuje se zákonnými zástupci, sleduje aktuální doporučení z MŠMT, opravuje a hodnotí práce žáků, připravuje se a studuje nové materiály a mnoho dalšího. Velmi oceňuji jejich nasazení, a proto jsem ráda, že i Senát vyjádřil poděkování ve svém usnesení na plénu,“ sdělila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové