Ohlédnutí za rokem 2021

07. 01. 2022 | rok 2021

V uplynulém roce jsem uspořádala v Senátu konferenci „Památková legislativa v ČR – praxe a výhledy“, seminář „Financování dětských skupin“, svolala jsem jednání k problematice mobilních signálů. V rámci kulturního a společenského dění jsem zajistila dva koncerty ve Valdštejnské zahradě, a to letovického sboru Carpe diem a boskovické skupiny Pružiny. Pod mojí záštitou se v Senátu konala výstava Magdaleny Roztočilové s názvem „Tajemství zahrady“ a výstava fotografií Vladimíra Kunce „Santini“. Pozvala jsem na výjezdní zasedání Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova na Boskovicko a Blanensko. Řešila jsem problematiku financování místních akčních skupin, silnic II. a III. tříd, silnice 43, dopravní dostupnost do regionu a mnoho dalšího. V rámci problematiky čistíren odpadních vod jsem svolala jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje. Podílela jsem se společně s MAS Boskovicko PLUS na konferenci „Polytechnické vzdělávání dnes a zítra & sdílené dobré praxe“, které se zúčastnili pedagogové z celého okresu. V listopadu jsme se setkali s hejtmanem JMK u příležitosti neformální debaty s občany v Boskovicích. V rámci pomoci obcím postižených tornádem na jihu Moravy jsem uspořádala v srpnu benefiční koncert se sborem BaczBand. Společně s podnikateli OHK Blansko jsme umožnili dětem z postižených oblastí po tornádu navštívit dvakrát náš region a zafinancovali jsme jim program, dopravu i občerstvení. Byl to pro mě opravdu bohatý rok i přes jistá omezení v rámci pandemie koronaviru. Snažím se posunovat věci dopředu, propojovat důležité aktéry v regionu a pomáhat tam, kde je potřeba. Děkuji všem, se kterými jsem se mohla potkat, inspirovat se, nabít energii či jen pohovořit. Ráda se s Vámi budu i nadále setkávat v tomto roce. Již mám v plánu řadu aktivit, které můžete sledovat na www.jaromiravitkova.cz.

  

Vaše senátorka Jaromíra Vítková