Kruhový objezd u Sebranic

30. 11. 2020 | silnice 43

Stávající silnice I/43 je dost nebezpečná a týká se to zejména některých úseků.

„Já jezdím celkem často z Boskovic do Brna a u vjezdu na silnici 43 u Sebranic musí mít člověk dostatečně pevné nervy a musí umět i zariskovat, protože jinak by se na tuto silnici ani nedostal. V tomto úseku se také stávají často nehody. Na Ředitelství silnic a dálnic jsem apelovala, zda by nebylo dobré již úpravu křižovatky, která bude fungovat v rámci plánované budoucí přestavby silnice 43, připravit nyní. V rámci projektu nové silnice S(D)43 je toto místo řešeno kruhovým objezdem. Projektová dokumentace je již zpracovávána a dle harmonogramu ŘSD je nadějné, aby za dva roky mohla být započata stavba tohoto kruhového objezdu. Obdobně je řešena dopravní situace i u I/35 v Pardubickém kraji,“ sděluje senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové