Setkání komunálních politiků

14. 02. 2019 | seminář

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková uspořádala „Setkání komunálních politiků“ ve středu 13. února 2019 v Orlovně v Boskovicích. Setkání bylo určeno zejména pro nově zvolené zastupitele. Příspěvek s tématem Právní aspekty výkonu funkce zastupitele obce si připravil JUDr. David Škvařil, LL.M., tajemník města Boskovice, který přítomným vysvětlil problematiku hospodaření s majetkem obce, smluvní vztahy, odpovědnost členů zastupitelstva a zejména na co si dát v praxi pozor. Ing. Pavel Marek, projektový manažer MAS Boskovicko PLUS shrnul dotační příležitosti pro obce, které jsou v současnosti aktuální. Jedná se o dotace z Evropské unie, národní dotace, dotace z Jihomoravského kraje a také o příležitosti, které mohou přímo obce využít přes místní akční skupiny. Přítomní se mohli dotázat na konkrétní oblasti, které je zajímají. Věříme, že seminář byl pro účastníky přínosem.

fotografie

fotografie