20. Sborování hostily Boskovice

17. 06. 2018 | hudba

20. Sborování 2018 hostily Boskovice
V neděli 17. červnapořádala Jednota Musica sacra v kostele sv. Jakuba v Boskovicích 20. ročník nesoutěžní přehlídky chrámových sborů Sborování. Záštitu nad letošním ročníkem převzal diecézní biskup brněnský Vojtěch Cikrle, který na úvod poděkoval všem účastníkům a pořadatelům za to, že se taková setkání konají.

Postupně se představilo těchto 12 sborů:

Collegium musicale bonum – Slavkov u Brna

Smíšený chrámový sbor Boskovice + Svatojánský chrámový sbor Svitávka

AMEA Chorus – Třebíč, Jejkov

Magnificat – Lelekovice

Schola Ducha Svatého – Brno-Židenice

Smíšený sbor chrámu sv. Augustina v Brně

Pozořický chrámový sbor

Chrámový sbor Černá Hora

Ekumenický smíšený sbor – Jimramov-Sněžné

Troubský chrámový sbor a orchestr

Kůrnice – Brno-Žebětín (část Kohoutovice)

Chrámový sbor Březolupy

Po ukončení přehlídky souborů následovaly nešpory a společné vystoupení všech účastníků.

Sborování podpořila svou přítomností senátorka Jaromíra Vítková, za vedení města Boskovice starostka Hana Nedomová a místostarostka Dagmar Hamalová. Město Boskovice podpořilo tuto akci finančním darem.

Největší poděkování za organizaci letošního 20. Sborování patří Jiřímu Pohlovi.

web města Boskovice 17. 6. 2018

Text a foto: Jaroslav Parma

fotografie