Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

23. 05. 2022 | předškolní vzdělávání

„Předškolnímu vzdělávání se věnuji dlouhodobě a při posledním jednání s ministrem MŠMT Petrem Gazdíkem jsem se domluvila na organizaci semináře v Senátu, který bude věnován Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání,“ uvedla na semináři senátorka Jaromíra Vítková, který organizovala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 23. května 2022.

 

Téma Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) uvedl ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání Národního pedagogického institutu Kamil Ubr. Dále se podrobněji problematice věnovala Hana Splavcová, členka Řídicí pracovní skupiny MŠMT. Rámcový vzdělávací program vychází z dokumentu Strategie 2030+, kde jsou uvedeny dva hlavní cíle. První je Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, druhý cíl je Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Nyní probíhá veřejná komunikace záměrů, připomínkové řízení je do 31. 5. 2022. Dále bude pokračovat činnost Pracovní rady a schválení procesu aktualizace RVP PV.  V září se již bude připravovat samotná aktualizace. Předpokládá se zapojení veřejnosti a během roku 2023 dokončení a schválení úprav. Od 1. 9. 2024 bude možnost dobrovolně postupovat dle nového RVP PV a od 1. 9. 2025 to již bude povinné.

 

„Seminář jsme doplnili o druhé téma a to pedagogickou diagnostikou a plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání, což nám představila Hana Splavcová s kolegyní Hanou Havlínovou, garantkou prvostupňového vzdělávání. Dotazy se dotkly i dalších témat a to přípravných tříd, odkladů, speciálních pedagogů a logopedů, povinného předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ a ZŠ a mnoho dalšího,“ doplnila senátorka Vítková a dodala: „Odezva od zúčastněných byla velmi pozitivní a všichni by přivítali pokračování setkávání k problematice předškolního vzdělávání.“

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie