Aktuální stav přípravy S(D)43 a odstranění závad na I/43

07. 10. 2020 | doprava

Beseda, kterou inicioval spolek Naše voda, z.s. společně se senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a městysem Černá Hora k informacím ohledně Aktuálního stavu přípravy silnice 43 a odstranění závad na stávající I/43, se v plánovaném rozsahu s účastí veřejnosti nemohla uskutečnit. „Bohužel, aktuální vládní opatření v době koronavirové epidemie omezila konání akcí pro veřejnost. Pro mě je velmi důležité, aby se k veřejnosti aktuální informace dostaly, proto bylo natočeno video s pozvanými zástupci z ŘSD ČR, MD ČR, JMK, projekční kanceláře PK-Ossendorf s.r.o., Kanceláře architekta města Brna a Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43. Video je nyní ve zpracování a předpokládáme zveřejnění na webových stránkách a sociálních sítích během 14 dní,“ sdělila senátorka Vítková.

Starosta Aleš Luksch všechny v Černé Hoře přivítal na pracovní schůzce. Senátorka Jaromíra Vítková přehledně shrnula důležitá data schůzek a aktivit v roce 2020. Za Ředitelství silnic a dálnic byl přítomen generální ředitel Radek Mátl a vedoucí úseku výstavby silnic Tomáš Vyhlídal. Ředitel prezentoval stav přípravy všech úseků stavby S(D)43, kde harmonogram plní bez větších prodlení. Úsek Bořitov-Svitávka je ve stupni zpracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí, Svitávka-Staré Město a D1-Bořitov – zde se bude řešit technicko-ekonomická studie, následně EIA. Tomáš Vyhlídal se zaměřil také na prezentaci odstranění bodových závad na silnici I/43 na území JMK. Přes videokonferenci se připojil ředitel odboru strategie na Ministerstvu dopravy Luděk Sosna, který potvrdil uvedené informace.

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček shrnul odvedenou práci na Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje s akcentem na připomínky, kterých bylo 28 023, a jejich úspěšné vypořádání.

Vlastislav Novák, ředitel projektové kanceláře PK-Ossendorf s.r.o., představil přípravu úseku Bořitov-Svitávka a jeho konkrétní dopravní řešení. Vedoucí dopravního oddělení Kanceláře architekta města Brna, Martin Všetečka, představil vizuální podobu, která řeší nejen dopravu, ale i krajinu a urbanistický pohled. Náhledy mostů, přístaviště u přehrady, ale také průchod Bystrcí má již jasnou podobu, která vznikla na základě 3 urbanistických studií, kde se promítly 3 pohledy a možnosti řešení.

 

Jsem ráda, že jsme se i v přísných hygienických podmínkách a v malém počtu 8 lidí mohli potkat a představit lidem konkrétní kroky, které posouvají realizaci silnice 43. Posun od poslední besedy pořádané v březnu roku 2019 v Černé Hoře je velký. Již brzy bude video ze setkání dostupné pro veřejnost, budu o tom informovat. Můžete sledovat moje webové i facebookové stránky,“ upozorňuje senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie