Senátorka pozvala ministra zemědělství do svého obvodu

07. 03. 2022 | zemědělství

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula přijal pozvání senátorky Vítkové a navštívil senátní obvod Blansko. Jeho první kroky vedly na rodinnou farmu Podal v Drásově. Stěžejní plodiny, kterou zde pěstují, je česnek, cibule, zelí a brambory mnoha různých odrůd. Následovalo setkání v Olešnici se starostou města Zdeňkem Pešou a zástupci Agroservis Sedláček a firmy František Šutera.

„V Olešnici jsme jednali mimo jiné také o situaci v místních akčních skupinách. Toto téma jsem řešila v Komisi pro rozvoj venkova a Zdeněk Peša, předseda MAS Boskovicko PLUS, se se mnou shoduje, že místní akční skupiny jsou velmi pružné v realizaci menších projektů, v podpoře podnikatelů i neziskových organizací. Je třeba jim usnadňovat možnosti přerozdělovat finanční prostředky v regionech, protože jsou to efektivně vynaložené peníze. Na podněty mé senátní komise reaguje i Ministerstvo zemědělství ve  zjednodušení a zmírnění kritéria pro výběr, aby projekty mohly realizovat i nejmenší obce v ČR,“ uvádí senátorka Vítková.

Ve Vískách ministr navštívil obecní úřad, kde se starosta Stanislava Kamba pochlubil muzeem minerálů, orlovnou i školou. Následovala návštěva Resortu Ohrada a zde proběhlo setkání se zástupci zemědělských subjektů.

„Na setkání se probírala řada témat a nechyběla ani v poslední době nejvíce „skloňovaná“ Společná zemědělská politika, ke které se vyjádřili zástupci středních zemědělských podniků i farmáři s menší výměrou obdělávané půdy. Hovořili jsme také o kůrovcové kalamitě. V Senátu jsem řešila Petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Pan ministr zmínil podporu v lesnictví v rámci programu adaptace,“ doplňuje senátorka Vítková.

Setkání proběhlo v přátelském duchu a pan ministr si odnesl řadu podnětů od zemědělských podniků i menších zemědělců. Nejvíce dotazů směřovalo k nastavení Společné zemědělské politiky. Zde ministr uvedl, že se snaží cílit na všechny typy zemědělců. Navýšení se týká cca 4-5 mld. každý rok, to znamená na rok 2022 35 mld. a na rok 2023 40 mld. Národní dotace ovlivňuje čekání na schválení státního rozpočtu, který je nyní před 3. čtením. Zazněla také důležitost komunikace zemědělců s veřejností v závěru setkání.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie