Podařilo se – aktivity středisek volného času budou zachovány

02. 12. 2020 | školství

„Apelovala jsem na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zvážilo připravovanou změnu vyhlášky o krajských normativech, která by měla významně ovlivnit činnost středisek volného času,“ sděluje senátorka Vítková.

Novela vyhlášky o krajských normativech by střediska volného času omezila zejména v jejich činnosti o víkendech, prázdninách, dále by se omezení dotklo pobytových akcí a táborů. Ovšem tyto aktivity střediska vykonávají a jsou z řad rodin hojně využívány.

„Po mé intervenci dopisem na ministerstvo, informováním Výboru pro vzdělávání v Senátu a také díky připomínkám jednotlivých středisek se již jednotlivé sekce ministerstva sešly. Výsledkem jednání dle náměstka Kováře je zachování činností středisek volného času tak, jak jsou zvyklé fungovat doposud. Nadále budou probíhat jednání se středisky volného času a jejich zřizovateli v jednotlivých regionech. Jsem velice ráda, že se podařilo díky rychlé komunikaci napravit změny, které by negativně ovlivnily volnočasové aktivity dětí a znepříjemnily situaci rodičům,“ zakončila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové