Kulatý stůl k problematice mateřských škol

11. 02. 2020 | vzdělávání

V Senátu se objevil nesouhlasný názor některých zákonodárců v souvislosti s navrženou novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Senátorka Jaromíra Vítková na toto téma dokonce uspořádala seminář a plánuje další setkání odborníků.

S ohledem na současný návrh novely zákona č. 247/2014 Sb., uspořádala senátorka  Jaromíra Vítková seminář na téma „Jesle versus dětské skupiny“. Akce byla určena pro dětské skupiny i mateřské školy, mateřská a rodinná centra a příslušné instituce. Navrhovaná novela má podle senátorky totiž několikerá úskalí.

“Těch úskalí je několik. Jednak je zaváděna nová terminologie, která umožňuje vznik mikrojeslí a to znamená, že sem budou chodit děti od půl roku do tří let. Znamená to také to, že dětské skupiny budou soustřeďovat tyto nejmenší děti, děti od 3 do 6 let budou chodit pouze do mateřské školy. To bude problém v menších obcích, nemají svoji budovu a využívají dětských skupin.” Jaromíra Vítková senátorka

Dalším problémem je financování, protože z novely není patrné, z jakého zdroje rozpočtu by jesle a mikrojesle byly financovány.

“Je potřeba, aby tyto organizace měly jistotu, že získají finance nejen na jeden kalendářní rok, ale že budou moci ve své činnosti pokračovat i dál.” Jaromíra Vítková senátorka

S předloženou novelou není spokojen ani náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. Podle něj takto postavený zákon tlačí na co nejrychlejší návrat žen do zaměstnání.

Sy: Petr Hladík 1.náměstek primátorky, město Brno

“My chceme umožnit rodičům volnost, vybrat si - ano, pokud potřebují, aby tady byla zařízení, která se budou věnovat nejmenším dětem, ale zároveň, aby nikdo netlačil na ženy, pokud chtějí nebo mají tu možnost zůstat s dítětem až do čtyř let svého věku doma.” 

Po úspěchu semináře senátorka Vítková iniciuje další setkání k problematice mateřských škol. Plánovaný Kulatý stůl reaguje na „Otevřený dopis pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání“, který byl adresován Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ten by měl proběhnout 31. března 2020 v Senátu.

“Jsou přizváni samozřejmě zástupci ministerstev - školství, MPSV, ministerstvo financí, ale budou přizváni i starostové, ředitelky mateřských škol a také zástupci pedagogické komory, asociace a tak dále.” Jaromíra Vítková senátorka

Cílem semináře i následného kulatého stolu by mělo být dopracování návrhu novely tak, aby posunula situaci v předškolním vzdělávání.

“Tato novela by měla projít nějakým meziresortním projednáváním a mělo by se vyjádřit jak MPSV tak MŠMT a měli by hledat nějakou společnou cestu.” Jaromíra Vítková senátorka

Doufejme tedy, že i díky těmto iniciativám se legislativní rámec předškolního vzdělávání u nás stabilizuje a všichni pracovníci v této sféře se budou moci plně soustředit na co nejlepší péči o naše potomky.

11. 2. 2020 Pavel Štěpánek, TV Brno 1

reportáž TV Brno 1