Svazek R43 projednával argumenty pro 4pruhvé uspořádání úseku Svitávka - Staré Město

14. 02. 2022 | silnice 43

Senátorka Jaromíra Vítková jednala s ministrem dopravy ohledně plánované komunikace 43 (resp. 73). Na jednání ministr požádal o argumenty samospráv k odmítavému postoji varianty 3pruhového uspořádání v úseku Svitávka-Staré Město. Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 projednal na podnět senátorky Vítkové v pondělí 14. února zásadní argumenty a Svazek přijal usnesení, ve kterém podporuje variantu 4pruhového uspořádání nové silnic 43 (73).

 

 „Pokud bude realizována varianta 3pruhového uspořádání v úseku Svitávka-Staré Město, dojde k tomu, že se bude jezdit nižší rychlostí, zvýší se náklady na přepravu a pro podnikatele to znamená další náklady spojené s časem a menší flexibilitou. Velké je riziko se vznikem dopravních nehod s fatálními následky. A v případě dopravní nehody bude menší prostor k průjezdnosti. Kapacitně je to nejen pro samosprávy obcí zcela nedostačující řešení,“ uvedla senátorka Vítková, která starosty informovala na jednání Svazku R43.

 

Silnice 43 (73) bude mimo jiné složit jako páteřní komunikace pro kamionovou dopravu. Dle zákona může jet kamion maximální rychlostí 80 km/h. Ve variantě vystřídaného třípruhu bude méně možností předjetí a tím se budou tvořit kolony a vznikat nebezpečné situace při předjíždění. Obdobně to bude platit i v případě dopravy nadměrných nákladů. Účelem komunikace má být rychlé, bezpečné, dostatečné a kvalitní spojení severní části Jihomoravského kraje, potažmo východní části Pardubického kraje s městem Brnem. Třípruhové uspořádání bude pro všechny řidiče méně komfortní a bude docházet k ekonomickým ztrátám. Na jednání Svazku R43 padlo také to, že by neměly převážit ekonomické důvody nad technicko-provozními výhodami varianty 4pruhu. Pokud bude 3pruhové uspořádání nové silnice 43 (73), řidiči a dopravci nebudou tuto trasu využívat, protože by došlo ke stejné situaci jako na stávající I/43.

 

„Zvyšuje se výstavba bytových a rodinných domů v Boskovicích a okolních obcích, lze předpokládat, že doprava do města Brna bude narůstat. O všech argumentech pro 4pruhovou variantu, které padly na jednání Svazku, budu informovat ministra dopravy,“ zakončila senátorka.

 

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové