Senátorka Vítková se zabývá problematikou Falun Gong

16. 12. 2023 | tisková zpráva

V říjnu se senátorka Jaromíra Vítkové setkala s panem Davidem Matasem, kanadským lidskoprávním advokátem, který je přední světový výzkumník nucených odběrů orgánů vězňů v Číně. Na setkání diskutovali o současné situaci v Číně a postavení příznivců praktikujících Falun Gong.

Už v roce 2019 byla v Senátu projednávána petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem, ke které bylo přijato usnesení, kterým Senát žádal Ministerstvo zahraničních věcí, aby informace vycházející z petice podrobně prošetřilo.

Senátorka Vítková spolu s kolegy senátory Markem Hilšerem a Pavlem Fischerem zaslala v listopadu dopis adresovaný přímo minstrovi zahraničních věcí, aby se k dané věci vyjádřil a sdělil, jak se ministerstvo s body uvedenými v usnesení vypořádalo.

Ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že o situaci lidských práv v Čínské lidové republice projevuje dlouhý a setrvalý zájem a pozice České republiky ke stavu lidských práv v Čínské lidové republice je jasná a konzistentní. Ministerstvo udržuje kontakty s nevládními organizacemi působícími v oblasti lidských práv včetně občanského sdružení Falun Gong.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové