Dětským skupinám chceme pomoci

21. 12. 2020 | dětské skupiny

Avizovaná novela zákona o dětských skupinách je již v Poslanecké sněmovně a ve čtvrtek 17. prosince proběhlo první čtení.

„Dětským skupinám se věnuji již delší dobu a podporuji jejich fungování. V senátu jsem uspořádala v lednu seminář, který se týkal zejména návrhu této novely zákona. Ve svém obvodu spolupracuji s dětskými skupinami. Zastávám názor, že je třeba fungování dětských skupin zachovat a pomoci jim nastavit financování v budoucích letech,“ sděluje senátorka Vítková

Ministryně Jana Maláčová v Poslanecké sněmovně představila návrh novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dle návrhu bude do jeslí možno umístit dítě od 6 měsíců do 3 let (do srpna po 3. narozeninách). V jeslích bude pečovat jedna osoba o šest dětí, v případě, že je alespoň 1 dítěti méně než 1 rok, tak pečující osoba se bude starat maximálně o čtyři děti. Pečující osoby budou muset mít zdravotnické minimum, tedy kvalifikaci. Novela by měla platit od 1. 7. 2021 a financování by mělo začít od ledna 2022. Stávající dětské skupiny budou mít tříleté transformační období. Výše normativu na dítě a zastropování příspěvku od rodičů bude stanovovat vláda.

„Novela zákona o dětských skupinách má v současné podobě značné nedostatky a je třeba na ně reagovat. Jedná se zejména o omezení možnosti umístit děti do 3 let věku, kvalifikační předpoklady pečujících osob a také samotné financování. Já vnímám dětské skupiny jako flexibilní zařízení s individuálním přístupem k dětem, které přizpůsobují otevírací dobu rodičům. V řadě dětských skupin jsou děti starší tří let. Omezení věku by způsobilo rodičům problémy s umístěním dětí do předškolního zařízení. Se současným zněním nesouhlasím, ale zároveň vím, že je třeba novelu řešit vzhledem k nadcházející změně ve financování,“ doplňuje senátorka Vítková.

Zákon sněmovna podpořila v prvním čtení, ale již někteří poslanci avizovali podávání pozměňovacích návrhů.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové