Na Plačkově ulici přibyly Kameny zmizelých

11. 07. 2021 | kultura

V rámci festivalu Boskovice 2021 se v neděli 11. července konalo pokládání kamenů zmizelých, které moderovala Dagmar Hamalová. V židovském městě již bylo položeno několik desítek kamenů. V neděli jich přibylo dalších 23, větší část v dolní části ulice Plačkova před domem boskovických rabínů a u restaurace U Rudyho. Zbytek pak v proluce u Koupadel, kdy ještě za války stály domy. Nyní je tu zatravněná proluka. Jeden finančně podpořil pan Hocek, další paní Jeny Müllerová, paní Švédová a Dvořáčkovi. Slavnostního aktu se za město Boskovice, které i akci finančně podpořilo, zúčastnili starosta města Jaroslav Dohnálek a místostarostka Michaela Žejšková. Dále svou přítomností akci podpořila i senátorka Jaromíra Vítková. Jmenovaní uctili památku zemřelých židovských obyvatel ghetta odkrytím kamenů a položením růže. Dále památku uctili i dárci kamenů pan Jan Hocek, paní Müllerová a paní Švédová. Za Zelenou peřinu, která akci rovněž podpořila, uctila památku paní Hana Kvapilová. Za Unijazz byli přítomní čestný ředitel festivalu Čestmír Huňát a předsedkyně sdružení Dana Makovská. Kladení Kamenů zmizelých se za Státní okresní archív Blansko zúčastnila paní Kovářová. Akci rovněž podpořila společnost SUEZ CZ a.s. Jména zmizelých přečetla paní Alice Hrbková a pan Ladislav Oujeský.

Před samotným aktem paní Janíková přednesla židovskou modlitbu, po ní za římskokatolickou církev promluvili jáhen Martin Klusáček a za Českobratrskou církev evangelickou farář a kazatel Jiří Bureš. Po modlitbách a církevních projevech se uskutečnil samotný akt položení. 

Po uložení kamenů se účastníci přesunuli do synagogy, kde paní Müllerová a paní Dvořáčková vzpomněly na zavražděné za 2. světové války.

Text: Monika Šindelková