Odhalili desku Františku Řepkovi. Na svitávecké Sokolovně, o kterou se zasloužil

12. 08. 2020 | Sokol

Sokolové v krojích i množství návštěvníků z řad veřejnosti umocnili slavnostní okamžik, který se odehrál v sobotu 8. srpna v sokolovně ve Svitávce. Krátce po druhé hodině odpolední zde byla odhalena pamětní deska význačnému svitáveckému občanovi Františku Řepkovi.

Místo je to symbolické. Právě díky odhodlání a vytrvalosti bývalého sokolského náčelníka, od jehož narození letos uplynulo 130 let, byla sokolovna v roce 1927 zbudována. František Řepka byl ředitelem místní školy, veřejně činným v obecním a okresním zastupitelstvu, nositelem společenského života v obci. V roce 1941 byl za své aktivity zatčen Gestapem a v únoru 1942 umučen v Osvětimi.

Pozvání na tuto akci přijal starosta župy Krále Jiřího Antonín Rus, senátorka Jaromíra Vítková, krajský zastupitel Michal Doležel a v neposlední řadě také vzácní hosté - vnoučata Františka Řepky Zdeněk Řepka a Naďa Skořepová. Slavnosti se dále zúčastnili zástupci sokolských jednot z Boskovic, Blanska, Jedovnic a z Městečka Trnávka. Desku pak odhalil starosta TJ Sokol Svitávka Josef Vašíček.
Po odhalení pamětní desky mohli přítomní zhlédnout vystoupení cvičenců ze Svitávky. Představil se oddíl rodičů s dětmi a oddíl žen. V sále sokolovny byla připravena prezentace historických i soudobých fotografií a videoprojekce ze sletu konaného v Praze v roce 2018. K vidění byla také výstava obrazů s názvem "Příroda tvořená pastelkami" svitávecké rodačky paní Zity Böhmové, rozené Lukešové. Venku malé návštěvníky zavedla menší překážková dráha rovnou do skákacího hradu. Každý si také mohl odnést brožuru o životě Františka Řepky.
Milým překvapením byl audiopozdrav žáka Františka Řepky Josef Dvořáčka, zaslaný ze Švýcarska, kam před lety emigroval. Zavzpomínal v něm nejen na samotného Řepku, ale i na dobu, kterou strávil ve Svitávce jako člen Sokola a na přípravy na všesokolský slet konaný v Praze v roce 1938.
Pěveckého doprovodu celé akce se ujal svitávecký Svatojánský chrámový sbor pod vedením Tomáše Pléhy. Oficiální část programu byla zakončena zpěvem státní hymny. Odpoledne pak pokračovalo stylově v rytmech swingové hudby 30. let v podání Radoslava Štěrby a jeho kapely a ještě dlouho potom se povídalo a vzpomínalo.
MARCELA HOLASOVÁ
Fotografie: Monika Šindelková