Před deseti lety zemřel kardinál Špidlík

20. 04. 2020 | kardinál Špidlík

16. dubna 2010 zemřel Tomáš kardinála Špidlík, rodák a čestný občan Boskovic. „Jeho odkaz je nadčasový, stále živý a světově respektovaný. Špidlíkovo rozsáhlé dílo bylo přeloženo do všech světových jazyků. Otec Špidlík uměl o věcech složitých promluvit prostě, srozumitelně, s humorem, a proto jsme ho měli tolik rádi,“ sdělila senátorka Vítková.

Letos, jako každý rok, tentokrát u příležitosti 10. výročí úmrtí, na Velehradě s úctou a pokorou položili květiny u sarkofágu kardinála Ing. Jaroslav Vítek, starosta jednoty Orel Boskovice a Ing. Jaromíra Vítková, senátorka. V této době zní ještě silněji slova otce Špidlíka: “Pravá pokora je v tom, že známe a uznáváme své meze“.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie

fotografie