Čistírny odpadních vod a možnosti pro obce

19. 08. 2020 | nakládání s odpadními vodami

Senátorka Jaromíra Vítková a starosta města Boskovice Jaroslav Dohnálek uspořádali seminář k problematice čistíren odpadních vod (ČOV) určený zejména pro obce a projektanty. O seminář, který se uskutečnil 19. srpna 2020 v Boskovicích, byl velký zájem. Svědčí o tom plný sál Zámeckého skleníku, kde se sešlo více jak šedesát posluchačů. 

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman společně s kolegy představil dotace na čištění odpadních vod a pitnou vodu. Preferují se centrální čistírny, případně sdílené pro více obcí. Pokud nejsou vhodné podmínky v dané obci, jsou alternativy typu kořenové čistírny, domovní čistírny a jejich soustavy. Nyní je vypsána výzva 3/2020 na projektové přípravy budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody, kde příjem žádostí začíná 1. 9. 2020. Byly představeny i vyhlídky programového období 2021-2027.

Dále Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství představil aktuální výzvy za tento rezort. Nyní se připravuje výzva, která by měla být spuštěna příští rok. Podmínky by měly být totožné jako v poslední výzvě, proto se starostové a projektanti mohou již nyní připravovat. Přítomní zástupci Jihomoravského kraje, České inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a Vodárenské a.s. reagovali na konkrétní dotazy jednotlivých starostů.

„Apelovala jsem na zvýšení dotací v oblasti vodního hospodářství pro obce. Malé obce často s ohledem na terén mají ztížené podmínky pro řešení likvidace odpadních vod. Investice i pořízení projektů jsou velmi finančně náročné. Zástupci obcí vyjádřili nespokojenost i s pomalou aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů ČR (PRVKÚK). Pokud mají obce připravený záměr, mohou konzultovat s odpovědnými pracovníky SFŽP i MZe. Jsem ráda, že přítomní zástupci jsou nakloněni obcím pomáhat a řešit jejich problémové situace. Věřím, že k uvedenému budeme ještě dále se starosty jednat,“ zakončila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie

fotografie